• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarının Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Nitel Çözümleme
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının olumlu ve olumsuz metafor kullanarak motivasyonlarınının sosyal girişimciliğe etkisini belirlemektir. Bu araştırmada, yorumlayıcı fenomenolojik metodoloji altında nitel araştırma paradigması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin eğitim fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrencilerden belirlenen iki grup ile yapılmıştır. Gruplar, ilk veri katılımcıları (Grup 1) ve sonraki veri katılımcıları (Grup 2) şeklinde adlandırılmışlardır. Grup 1’de 60 öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Grup 2'de ise 60 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya katılan paydaşlardan, sosyal girişimciliği ve öğretmen adaylarının motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz metaforları tanımlamaları ve gerekçelerini tam cümle halinde yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Veri toplama için yorumlayıcı yaklaşım kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının olumlu sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar köpekbalığı, girişimci ruhu, sevgi ateşi ve becerikli olarak tanımlamıştır. Öğretmen adaylarının olumsuz sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar ise, öğretmen adaylarının motivasyonunu sıradan ve yoğun olarak tanımlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının motivasyonlarının sosyal girişimciliğe etkisine ilişkin model önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
motivasyon, sosyal girişimcilik, sosyal girişimcilik modeli, öğretmen adayları,

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr