• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Abstract


Comparison of State-Trait Anxiety Levels of Secondary School 12TH Grade Students Who Stay At Dormitory and Who Stay With Their Parents
Anxiety is a condition that exists in all individuals but may increase in adolescence. Characteristics such as school life, family and family income of individuals are important and should be controlled. In this study, it is aimed to investigate the relationship between state-trait anxiety levels of 12th grade high school students living in dormitory and 12th grade secondary school students staying with their families. It is tried to investigate the effect of state-trait anxiety levels to staying at home and in dormitory while educating in high school. The sampling of this study is applied in 2016- 2017 academic year in Ceyhan, Adana consisting of 274 students in total including 118 woman (%43), 156 men (%57) and 145 staying at home (%53), 129 (%47) staying in dormitory, who are educated in Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Science High School, Mehmet Orhun Yaylacı Anatolian High School, Ceyhan Erkek İmam Hatip High School and Ceyhan Ticaret Borsası Social Sciences High School. "Personal Information Form" and "State - Trait Anxiety Inventory" are applied to the students who participate in the study. In the State Anxiety Inventory, the participants are wanted to describe how they feel in certain situations and instants and answer to inventory. In the Trait Anxiety Inventory, the participants are asked to respond to the inventory by evaluating their feelings in general terms. The inventory is arranged in two separate pages, Form TX-1 and TX-2. As a result of the research, it is found that statistically insignificant results are obtained in the "State - Trait Anxiety" sub – dimensions. There is no significant difference in anxiety levels between staying with families and living in dormitory.

Keywords
Secondary education, state-trait anxiety, dormitory.Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr