• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Sherman Alexie’nin Maskeli Süvari ve Tonto Cennette Yumruklaşır ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Şaçlı Kadın eserlerinde Baba-Oğul İlişkisi
(The Father-Son Relationship in The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven by Sherman Alexie and in The Red-Headed Woman by Orhan Pamuk )

Yazar : B. Cercis Tanrıtanır    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 101
Sayfa : 203-209
    


Özet
Toplumun en temel yapı taşlarından biri olan aile yüzyıllarca tüm toplumlarda en fazla önceliklenen kavramlardan biri olmuştur. Her birey hayata ilk adımını aile de atark sosyalleşme adına ilk deneyimini yaşamaktadır. Dolayısıyla yeni doğan çocuk anne baba yada kardeşleriyle hayata başlar. Ailedeki ilişkiler çocuğun tüm hayatında etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda, aile içi ilişkiler çocuğun karakterini şekillendirme potansiyeline sahiptir. Babalar ve anneler hem erkek çocuklar hem de kız çocuklar için hayatları boyunca unutamayacakları tecrübeler edinecekleri kaynaklardır.Bu makalenin amacı Çağdaş Amerikan Kızılderili yazarı Sherman Alexie’nin Maskeli Süvari ve Tonto Cennette Yumruklaşır adlı kısa hikâye koleksiyonunda ve Çağdaş Türk yazarı Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanında baba-oğul ilişkisini incelemek ve bu ilişkinin erkek çocuğun gelişimini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bir erkek çocuğun hayatında ehemmiyetli bir yere sahip olan ‘baba’ aynı zamanda erkek çocuk için birinci dereceden bir rol modeldir ve yeterliliğin sembolüdür. Her iki yazarımız da babası tarafından terk edilen bir oğlun dilinden hikâyeyi okuyucuya aktarır. Bu bağlamda her iki eserde de baba yoksunluğu ile yetişen erkek çocuğun sağlıklı ilişkiler kuramadığı görülür. Her ne kadar Alexie ve Pamuk aynı temaya değinseler de Pamuk romanında Oedipus ve Rüstem ile Sührab efsanelerine yer vererek hem hikâyenin hem de baba-oğul ilişkisinin akışını değiştirir.

Anahtar Kelimeler
Baba,Oğul, İlişki, Sherman Alexie, Orhan Pamuk.

Abstract
Family- one of the milestones of society- has been one of the concepts that has been prioritized most in all communities. Every individual experience socialization by taking the first step within a family. Thus, a newly born child begins his life with his mother, father or siblings. The relations in a family play a crucial role during the entire life of a child. In this context, the relations have the potential to shape an individual’s character. The purpose of this article is to examine the father-son relationship and exhibit how this relationship strikes the development in the son in The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven by Native American author Sherman Alexie and in The Red-Haired Woman by contemporary Turkish author Orhan Pamuk. A father has a substantial place in his son’s life and at the same time he is a first-rank role model and a symbol of competence. Both authors narrate the story via a son abandoned by his father. In this context, in both of works it is seen that a son who grew up without his father cannot establish healthy relationships. Although Alexie and Pamuk touch upon the same theme, Pamuk shifts both the flow of the story and the relatonship between father and son by including the myths of Oedipus and Rüstem and Sührab.

Keywords
Father, Son, Relationship, Sherman Alexie, Orhan Pamuk

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr