Halkın Sesi Gazetesi Örneğinde Kimlik ve Ulusal Kimlik Oluşumunda Basının Rolü
(The Role of Newspapers on Identity and Forming National Identity: The Example of Halkın Sesi Newspaper )

Yazar : Elif Asude Tunca    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 100
Sayfa : 1057
1696    1011


Özet
Çalışma, kimlik ve ulus kimlik kavramları kapsamında (ekseninde); Kıbrıs Türk kimliğinin oluşumunda; Kıbrıs Türklerinin en eski gazetesi olan Halkın Sesi gazetesinin yeri ve rolünü incelemektedir. 14 Mart 1942 tarihinde, Dr. Fazıl Küçük’ün kurduğu gazete yayın hayatına başladığı tarihten günümüze 77 yıldır Kıbrıs basın tarihinin kesintisiz yayımlanan tek gazetesidir. Gazete, geçen yıllar zarfında Kıbrıs tarihinin çok çeşitli evrelerine tanıklık yapmış, Kıbrıs Türk kimliğinin yerleşmesine önemli katkılar koymuştur. Gazetenin kurucusu ve sahibi Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinin en önemli siyasi kimliğidir. Halkın Sesi gazetesinin sahipliği, ardından; Mart 1943’te Lefkoşa Belediye Meclis Üyeliği, Nisan 1943’te Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) üyeliği, Nisan 1944’te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi kuruculuğu ve nihai olarak Aralık 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerine gelerek Kıbrıs Türk toplumu lideri sıfatı kazanmıştır. Kıbrıs Türk kimliğinin yerleşmesine önemli katkılar koyan Halkın Sesi gazetesi bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında, mevcut kaynaklar ve literatür taraması ile gazetenin kurucusu ve önemli isimlerinin görüşleri çerçevesinde, kuruluş yıllarını kapsayan dönemi ile ve Kıbrıs Türk kimliğinin oluşumuna yönelik önemli yazıları örneğinde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
kimlik, ulusal kimlik, Kıbrıs Türkleri, Halkın Sesi gazetesi, iletişim

Abstract
The study examines the place and the role of the oldest newspaper Halkın Sesi – Voice of the People in forming Turkish Cypriots’ identity within the concept of identity and national identity. The newspaper which was founded by Dr. Fazıl Küçük on March 14, 1942 is the only newspaper of Turkish press history which is published without interruption for 77 years. The newspaper has witnessed the various stages of the history of Cyprus, and has made significant contributions to the establishment of Turkish identity. The founder and the managing editor of the newspaper Dr. Fazıl Küçük was the most important political identity of the Turkish Cypriots’ existence struggle. Besides the ownership of Halkın Sesi newspaper, he was elected as Lefkoşa Municipal Council Member on March 1943, became one the founders of Association of the Turkish Minority of the Island of Cyprus – known as KATAK) on April 1943, established Turkish Cypriot National Union Party (Kıbrıs Türk Milli Birlik Partisi) on April 1944, and in December 1959 he became Vice President of the Republic of Cyprus, and gained the title of Turkish Cypriot community leader. In this study, the newspaper Halkın Sesi which made significant contributions to the establishment of Turkish Cypriot identity is studied within the frame of literature review, and point of views of the founder and important names of the newspaper from the scope of qualitative research method. The study concerns the foundation years of the newspaper and the significant news that are example to forming Turkish Cypriot identity.

Keywords
identity, national identity, Turkish Cypriots, Halkın sesi newspaper, communication