• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


İnsan-ı Kâmil Olma Yolunda Bir Sultan Şair: Muhibbi
(A Sultan Poet in the Perception of İnsan-ı Kâmil: Muhibbi )

Yazar : Nazire Erbay    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 101
Sayfa : 173-185
    


Özet
İnsan, varlık âleminin özüdür. Âlemde her şey insan için yaratılmıştır. İnsanın kendini terbiyesi ya da bilmesi var oluş sebebine uygun bir durumdur. İnsanın insanlığında dirilmesi için önce kul olma bilincinin gelişmesi gerekir. Kendini bilme, mananın idrakine vesile olur. İnsan, nefsi hakkında edindiği bilgiyle ve onu terbiye ederek Allah’ın bilgisine ulaşır. Zaten Allah da mükemmel olarak yarattığı karşısında kendisinin bilinmesini ister. Allah’ın bilinmesi de tecellilerini idrakle alakalıdır. Bu şekilde bireysel seviyede tekâmülün tasavvuftaki karşılığı insan-ı kâmildir. İnsan-ı kâmil olma yolunda ben’i öteleyerek verilen nefis mücadelesi önemlidir. Nefis mücadelesinde Hz. Muhammed’in manevi hüviyetine bürünerek ruhen yükseliş sağlanır. Bu çalışmada dünya edebiyat tarihinde pek örneği görülmeyen sultan-şairliğe gönderme yapılmaktadır. Muhibbi, Osmanlı edebiyatının önemli sultan şairlerindendir. Muhibbi, sultan ya da şair olması dışında kul bilinciyle yazdığı beyitleri oldukça dikkat çeker. Şair, bir padişah olarak Allah’a kul olmayı nefsini terbiye etme yoluyla ifade eder. Çalışmada, Muhibbi’nin gazellerinde padişahlığına doğrudan vurgu yaptığı beyitler ön plana çıkarılmaktadır. Şairin padişah, insan, kul, kâmil insan gibi uçlardaki ruh halini vurgulaması örneklerle aktarılmaktadır. Bu beyitlerde Kanuni Sultan Süleyman’ın bir sultan olarak bilhassa kâmil insan olmayı öne çıkarması mühimdir.

Anahtar Kelimeler
nefis, insan-ı kâmil, sultan, Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi, gazel

Abstract
Man is the essence of the world of being. Everything in the universe was created for man. Man's self-upbringing or knowing is a situation suitable for the reason of existence. To be resurrected in humanity, the consciousness of being a servant must first develop. Self-knowledge is conducive to the understanding of meaning. Man reaches the knowledge of Allah with the knowledge he has gained about the soul and by training it. In fact, God wants to know Himself in the person He created as perfect. The knowledge of Allah is also related to understanding their manifestations. In this way the equivalent of evolution in sufism on an individual level is insan-ı kâmil. The exquisite struggle given by ignoring himself on the way to becoming human is important. In the struggle for exquisite, spiritual rise of Muhammad is achieved. In this study, reference is made to the sultan-poet who has not seen many examples in the history of world literature. Muhibbi is one of the important sultan poets of Ottoman literatüre. Apart from being muhibbi, sultan or poet, the couplets he wrote as servants are quite remarkable. The poet expresses being a servant to Allah as a sultan by means of nurturing his self. In this study, couplets in which Muhibbi emphasizes the sultanate in his ghazals are highlighted. The themes of poet sultan, human, servant and perfect human are emphasized with extreme examples. In these couplets, it is important that Suleiman the Magnificent promotes being a perfect human being as a sultan.

Keywords
exquisite, insan-ı kâmil, sultan, Suleiman the Magnificent, Muhibbi, gazal

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr