• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Yaratıcı ve işbirliğine dayalı kısa hikaye yazma tekniğinin öğretmen adaylarının yazma becerilerini geliştirmeye etkisi
(The effects of the creative collaborative short story writing technique on developing teacher candidates’ writing skills )

Yazar : Ahmet Güneyli   -Çelen Dimililer - Mustafa Kurt - Ezgi Ulu  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 101
Sayfa : 187-201
    


Özet
Bu çalışmanın amacı, işbirliğine dayalı öğrenme tekniğinin, lisans düzeyinde İngiliz Dili Eğitimi öğrencilerinin genel olarak yazma becerilerini ve özellikle de yaratıcı ve işbirliğine dayalı kısa hikaye yazma becerilerini nasıl etkilediğini incelemektir. Çalışmaya öncelikle öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin hazırbulunuşlukları araştırılarak başlanmıştır. Daha sonra katılımcılara yaratıcı ve işbirliğine dayalı tekniklerinin öğretildiği ve kısa hikaye yazma uygulamalarının yürütüldüğü bir eğitim süreci gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin sonunda ise araştırmanın ana odak noktası olan yaratıcı ve işbirliğine dayalı tekniğin, katılımcıların yazma becerileri ve yaratıcı kısa hikaye yazma becerileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan sekiz öğrenci ile nicel ve nitel araştırmaları birleştiren karma yöntem araştırma deseni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin kısa öykü yazıları ve görüşme soruları kullanılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı ve işbirliğine dayalı yazma beceri düzeylerine ilişkin ön ve son testler Wilcoxon testi ile analiz edilirken, son sınıf öğrencilerin yazma geçmişine ilişkin toplanan metinsel veriler tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular, kısa sürede bile, yaratıcı ve işbirliğine dayalı hikaye yazma etkinliklerinin yazma başarısını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca bulgular, yazma başarısının grup yazarlığı etkinlikleriyle birlikte yaratıcı yazarlık yaparak desteklendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
yaratıcı, işbirliğine dayalı, kısa hikaye, yazma tekniği, yazma becerileri.

Abstract
The aim of this study was to examine how the collaborative technique influenced undergraduate English Language Teaching students’ writing skills in general and creative collaborative short story writing skills in particular. The study commenced by investigating the writing background of the students. Then the participants experienced an intervention period in which they were taught the creative collaborative technique and practiced collaborative short story writing. The effects of this technique on the participants’ writing skills and their creative collaborative short story writing skills were investigated, which was the principal focus of this research study. The study was conducted with a mixed methods research design which is a methodology for conducting research that integrating quantitative and qualitative research with 8 students studying in the English Language Teaching Department at Near East University. The students’ short story writings and interview questions were used as a data collection tools. The textual data that was gathered regarding the writing background of the senior students was analysed by thematic content analysis, whereas the pre- and post-tests regarding the students’ creative collaborative writing results were analysed with Wilcoxon test. The findings showed that, even in a short time, creative and collaborative story writing activities had a positive effect on writing success. Moreover, the results revealed that writing success was supported by performing creative writing in conjunction with group writing activities.

Keywords
creative, collaborative, short story, writing technique, writing skills

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr