Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün Yayımlanmamış Bir Eseri [Türk Folkloruna Giriş] Üzerine
(For An Unpublished Work [Introduction to Turkish Folklore]of Prof Dr. İlhan Başgöz )

Yazar :   Ekleyen  Salahaddin Bekki
Türü : Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 100
Sayfa :
1659    990


Özet
“T.C. Kültür Bakanlığı, Türk Kültürüne Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1921 veya 1923’te Gemerek/Sivas’ta dünyaya gelir. 1945’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun olur. “Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı” dalında Türkiye’de doktor unvanını alan ilklerden olur (1949). Bir süre edebiyat öğretmenliği yapan Başgöz, 1960’ta Amerika’ya gider. Orada değişik üniversitelerde çalışır ve 1976’da profesör olur. Amerikan Folklor Derneği onur üyeliğine de seçilen Başgöz, emekliye ayrıldığı 1997 yılına kadar Amerika’da kalır. Bu tarihten sonra Bilkent ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak çalışır. Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün, Karac’oğlan (1978), Folklor Yazıları (1986), Âşık Ali İzzet Özkan (1979), Yunus Emre (1990), Türk Halkının Bilmeceleri [Andreas Tietze ile] (1999), Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk (2005), Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca (2005), Türkü (2008), Türkülü Aşk Hikâyeleri (2012) gibi çalışmaları yayımlanır. Başgöz’ün “Yıl 2010. Temmuz ayının 10’ncu günü. 89 yaşındayım.” cümleleriyle başlayıp hayat hikâyesini bir belgesel tadında anlattığı “Gemerek Nire Bloomington Nire” adlı kitabı, 2017 yılında ilk baskısını yapar. Bu çalışmada Sayın Başgöz’ün hazırladığı ancak henüz yayımlanmamış olan ve kendisinin “Türk Folkloruna Giriş” adını verdiği eseri tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İlhan Başgöz, Türk Folkloruna Giriş, destan, halk hikâyesi, bilmece

Abstract
Prof Dr. İlhan Başgöz who is found appropriate for “Reward of Superior Care to Turkish Culture” by Culture Ministry of Turkey Republic, borns in 1921 or 1293 in Gemerek/Sivas. He graduates from Ankara University Language and History-Geography Faculty in 1945. He becomes one of the firsts that takes Doctor degrees of “Turkish Folklore and Folk Literature” discipline (1949). For a while he works as a literature teacher, and then Mr. Başgöz goes to America in 1960. He works there in different universities and he becomes professor in 1976. Mr. Başgöz who is choosen a honorary member by American Folklore Society mains in America till he becomes retired. After that he works in Bilkent and Yüzüncü Yıl Universities as a guest lecturer. The works of Prof. Dr. İlhan Başgöz like “Karac’oğlan (1978)”, “Folklore Writings (1986)”, “Âşık Ali İzzet Özkan (1979), “Yunus Emre (1990)”, “Twister of Turkish Public (with Andreas Tietze) (1999)”, “Education Predicament of Turkiye an Atatürk (2005)”, “Nasreddin Hodja From Past to Present (2005), “Folk Song (2008)”, “Folk Love Stories (2012)” were published. The book ’Gemerek Nire Bloomington Nire“, which begins with the words of Başgöz "year 2010, ten july and i am 89 years old" and tells the story of life in the form of a documentary, makes its first edition in 2017. In this work, an unpublished work of Mr. Başgöz that he names “Introduction to Turkish Folklore” will be presented.

Keywords
İlhan Başgöz, Introduction to Turkish Folklore, epic, folk tale, twister