Sadri Ertem’in “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” Adli Hikâyesine Göstergesel Bir Çözümleme
(A Semiological Analys is Of Story “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” By Sadri Ertem )

Yazar : Nuray Karaca    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 13-28
6688    2684


Özet
Toplumcu gerçekçiliğin bazı önermeleri yazarların toplumla ilişkisini realist bir yaklaşım içerisinde ele almasını zorunlu hale getirir. Gerçekçi yazarların vurguladıkları nokta yanlış bilinçlerin düzeltilmesi gerekliliğidir. Bu yazarlar toplumsal formasyonun son kertede gerçekleşeceği bir amacı olduğuna inanırlar. Bu nedenle öncelikle gerçeğin bilgisini vermek gerekir. Bu bilgi kişiyi yanlış bilinçten uzaklaştırarak, sınıf çıkarlarını kavramasını sağlayacaktır ve böylece birey dünyayı değiştirmek için mücadeleye başlayabilecektir. Yazarın burada daha iyi bir dünya kurulması için insana toplumdaki çarpıklıkları tüm çıplaklığıyla göstermesi gerekir. Bu amaçla toplumcu gerçekçi yazarlar, sistemin insanı dönüştürürken kullandığı aygıtları metin içerisinde düzeni muhafazaya hizmet eden araçlar olarak verirken, düzenin amacının kendi varlığını devam ettirmek için koşulları dönüştürmede kullandıkları adaletsizlik, eşitsizlik gibi ilkeleri toplumun doğal yapısından kaynaklı birer veri olarak sunulmasına da karşı çıkarlar. İnsanın değişmesi ile düzenin değişmesinin eşdeğer olarak görüldüğü yerde olanı muhafaza etmek, gerçeklerin olduğu gibi değil, gösterildiği şekliyle kabulünü beraberinde getirir. İncelediğimiz Sadri Ertem’in hikâyesi buna güzel bir örnektir.

Anahtar Kelimeler
Toplumcu Gerçekçilik, Göstergebilim, Derin anlam, Değişim.

Abstract
Some propositions of social realism require authors to handle their relationship with the society in a realist approach. The point emphasized by the realist authors is the necessity of correcting wrong conscious. These authors believe that social formation has a purpose which will appear in the last instance. For that reason it is first necessary to give information of the reality. This information keeps individuals away from the wrong conscious and enables them to perceive class interests and thus the individual can start struggling for changing the world. The author needs to show the individual all the deformities in the society explicitly so that a better world could be established. For this purpose social realist authors present the apparatuses in the text which the system use while trying to change the individual as tools that serve for preserving the order, on the other hand they oppose to the fact that principles such as injustice and inequality, which they use for transforming the conditions in order to continue the presence of the purpose of the order, are presented as a data originating from the natural structure of the society. Preserving something which exists in a place where the change of human being and the order is considered equivalent brings along that realities are not accepted as they are but as they are shown. Sadri Ertem’s story which is analysed in this study is a good example for that.

Keywords
Social Realism; Semiotics; Deeper meaning; Change.