Bir ‘Kum Saati Zamanında’ Yaşamak: Büyülü Dağ
(Livinging in Sandglass’ Time: The Magic Mountain )

Yazar : Mevlüt Özben    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 77-86
5804    2416


Özet
Kentler zamana -saatlere ve dakikalara- bağlı modern yaşamın tam merkezidir. Kentlerde çalışma saatleri, ulaşım tarifeleri gibi planlı, başlangıcı ve bitişi kullanılan zaman sistemine göre bölümlendirilerek kurgulanan gündelik yaşam hüküm sürer. Başka bir deyişle kısa ya da uzun, belirli zamansal dilimlere bölünen bir hayat yaşanır kentlerde. Modern zaman, zaman doğrusal olarak ilerledikçe, geleceğe doğru sürekli ileri gitmeyi vaat eden, insan yapısı bir güzergâhtır. Bu sürekli ilerleme, modernliğin mottosu olarak yeryüzü cennetine doğru yürünen bir yol, kesin bir güzergahtır. Günümüzde ise zamanın tek biçimli olmasına ve katıksız doğrusallığına inanılmıyor artık. Postmodern dönem ise geçmişe ya da geleceğe değil tam olarak şimdiye mevzilenmek istiyor. Yeryüzü cenneti ise postmodern dönem için unutulan nostaljik bir ütopya. Bu çalışmada geleneksel zaman algılarından, modern zaman algılarından ve postmodern zaman algılarından faydalanılarak edebiyatçı Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ’ romanı ele alınacaktır. Eserin geçtiği mekân olan ‘yukarısı’ farklı bir zaman algısı biçimi olarak ‘kum saati zamanı’ kavramında inşa edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
zaman; algı, modernlik; Thomas Mann; Büyülü Dağ

Abstract
Cities are in the very center of modern life, in which the life of people is divided into short periods of time, e.g., working hours, transportation schedules. Modern life is an artificial path built by humankind that constantly promises to improve, or, in other words, to go forward. Further, this human-made path is believed to reach to an earthly paradise as well as following the motto of modern time. The time is not conceptualized as a unique single linear line anymore. In fact, the Postmodern Era seeks to be placed at this very moment, neither at the past nor in the future. Earthly heaven is only a nostalgic utopia for the most contemporary time in our Daily lives. In this article, The Magic Mountain by Thomas Mann, a novel, is discussed in terms of traditional, modern, and post-modern time perceptions. Moreover, the place that the story takes place in the novel, “Uphill”, is considered to construct a different time perception, according to the term “sandglass’ time”.

Keywords
time; perception; modernity; Thomas Mann; The Magic Mountain