Göstergebilimsel Bir Yaklaşımla Misafir Odası Analizi
(Guest Room Analysis Using a Semiological Approach )

Yazar : Pınar Laloğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 105-123
5282    2802


Özet
Bu çalışmada bir üst tüketim normu olarak görülen “gösterişçi tüketim” kavramının günümüz koşullarında evlerin “misafir odası” olarak ayrılan mekânlarının ve bu mekânlarda kullanılan eşyaların gösterge bilimsel analizi amaçlanmaktadır. Misafir odaları evlerin gösterişi için en uygun yerlerdir. Evin diğer kısımları ile kıyaslandığı zaman bu salonların daha gösterişli olduğu görülmektedir. Bu odalar Thorstein Veblen’ in 1899’ da üzerine düşündüğü “gösterişçi tüketim” in görüldüğü mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mekânlardan hareketle tüketim ve toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkiyi de görmek mümkündür. Misafir salonlarındaki eşyalar kendi başlarına bir tanımlama aracı olarak işlev görmektedirler. Bu eşyaların nispi pahalılığı ön planda olmakla beraber, eşya saygınlığın parasal ölçüsü olarak da ele alınabilinir. Toplumsal katmanları ele veren misafir odaları, toplumun bütün tabakalarında bulunmakla beraber, sosyo ekonomik düzeye göre farklılık göstermektedir. Çalışmanın uygulama kısmında misafir odaları ve bu odalardaki eşyalar bir gösterge olarak ele alınıp, Roland Barthes’in gösterge tekniğinden hareketle misafir odalarındaki nesneler göstergesel bir düzlemde analiz edilmiştir. Sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık gösteren misafir odaları Erzurum’da ekonomik katmanı ve statü farklılığını yansıtan bir araç, önemli bir gösterge olarak kullanıldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
gösterişçi tüketim; gösterge; misafir odası; statü; tabakalaşma

Abstract
This article aims to study the “conspicuous consumption”, regarded as a higher consumption norm, the “living room” in the houses as a space under current circumstances and the objects used in this space with a scientific approach. Living rooms are the most suitable places for showing off. When compared to the other parts of the house, these places are observed to be flashier. “Conspicuous consumption” –studied by Thorstein Veblen in 1899- appears mostly in the living rooms. The objects in the living rooms function as a descriptive tool themselves. They are relatively more expensive and they can be regarded as the monetary measure for the prestige. Living rooms demonstrate the social statutes. While they are present in every stratum of the society, they also vary according to the socio-economic level. Living rooms and the objects in these rooms are used as symbols in the application part of the study. They are analyzed in a semiotic plane using Roland Barthes symbol technique. The living rooms varying according to the socio-economic level are tools and significant symbols reflecting the economic strata and statue difference in Erzurum.

Keywords
conspicuous consumption; semiology; living room; statute; stratification