Kırşehir Basını’ndan Bir Örnek: Kervansaray Dergisi
(An Example From the Kırsehir Press: Kervansaray Magazin )

Yazar : Güneş Şahin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 143-160
6037    1458


Özet
Süreli yayınların önemli bir parçasını oluşturan dergiler, yayınlandıkları zaman diliminde mevcut gündemin izlerini taşır. Dolayısıyla, yayınlandıkları dönem itibari ile ülke gündeminin siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamlarına ışık tutan dergiler bir serencam görünümündedirler. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından ülkenin girdiği politik süreç düşünsel çeşitlilik boyutunda ulusal basını etkilediği gibi yerel basında da kimi etkiler yaratmıştır. Çalışmanın ana temasını 1964 yılının Nisan ayında ilk sayısını çıkaran Kervansaray Dergisi oluşturmaktadır. Kırşehir Halkevi’nin yayını olarak çıkan Kervansaray Dergisi 9 ay süren yayın hayatında dönemin öne çıkan sosyal, siyasi ve ekonomik olaylarına yer verirken aynı zamanda Kırşehir’in kültürel ve düşünsel faaliyetlerini yoğunlukla konu edinmiştir. Derginin yayınladığı sürede ideolojik yazılara yer vermediği gözlenir. Ancak özellikle Kırşehir tarihi, coğrafyası, folkloru, edebiyat ve eğitim hayatı ile birlikte yerel iktisadi ilişkilere dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Derginin yazar kadrosunu kentin aydın simalarından çekirdek bir kadro oluşturmaktadır. Çalışma esnasında dergideki makaleler bütünlüklü olarak incelenmektedir. Dergide kaleme alınan yazılar ışığında, 1960’lı yıllarda küçük bir kent görünümünde olan Kırşehir’in düşün dünyasından bir kesit görmek mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler
basın; dergicilik; Kervansaray dergisi, Kırşehir

Abstract
An important part of the periodicals, magazines have the traces of the time on which they are published. Therefore, these magazines are like consequences at the time of their publishing shedding light on the political, social and economic situation of the country. In the aftermath of the 1960 coup d’état, the new political period the country faces have not only affected the national press but also the local press to some extent. The main focus point of the study is the Kervansaray Magazine issued for the first time in April of 1964. Kervansaray Magazine published as the magazine of Kırşehir Community Centre talked about the social, political and economic events of the relevant period as well as the cultural and intellectual activities of Kırşehir during its short term publishing of 9 months. It is observed that the magazine did not include any ideological articles in its issues. However, it bears significant information on particularly Kırşehir’s history, geography, folklore, literature, and educational life as well as the local economic relations. The author staff of the magazine comprised of a few intellectuals of the city. In this study, articles in the magazine are examined as a whole. In the light of the articles in the magazine, it is possible to see a small section from the intellectual life of Kırşehir, a small province in 1960s.

Keywords
press; magazine publishing; Kervansaray magazine; Kırşehir