Beş Roman Beş Düşkün Kadın
(Five Novels and Five Debauched Women )

Yazar : Türkân Yeşilyurt    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 173-196
5366    2086


Özet
Bu çalışmada beş romandaki aynı zamanda romanların kadın başkişileri olan düşkün kadınlar, Kalyopi, Mazlume, Fitnat, Despina ve Cevahirli Esma Hanımsultan incelenmiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin, Henüz 17 Yaşında’sındaki Kalyopi, Alexandre Dumas Fils’in Kamelyalı Kadın adlı romanının başkişisi Marguerite Gautier’i hatırlatır. Halit Ziya’nın Sefile’sindeki Mazlume, annesi gibi histerik bir kadındır. Selâhattin Enis’in Zâniyeler’indeki Fitnat, Madame Bovary’den izler taşır. Mehmet Celâl’in Dâmen-âlûde’sindeki Despina, güzel, çekici, gizemli, seksi, kötü, bencil, entrikacı, erkeklere felaketten başka bir şey getirmeyen bir “femme fatale”dir. Reşat Ekrem Koçu’nun Binbirdirek Batakhanesi Cevahirli Hanımsultan’daki Esma Hanımsultan ise erkek ve eğlence düşkünü, “kibar fahişe”dir. Gerçeğe daha yakından bakıldığında ise Kalyopi, ailesine bakabilmek; Mazlume, önce babasını sonra annesini kaybettiği ve kimsesiz bir çocuk olarak kaldığı; Fitnat kocasından çok uzak ruh dünyasına sahip olduğu; Despina, daha bebekken kilise kapısına bırakıldığı; Esma Hanımsultan, çocuk yaşta, yaşını başını almış adamlarla evlenip dul kalıp şehvetin kucağına düştüğü için “düşkün kadın”a dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler
Bovarist tip;histerik kadın; kibar fahişe; lekeli melek

Abstract
This study investigated the debauched women, Kalyopi, Mazlume, Fitnat, Despina ve Cevahirli Esma Hanımsultan as the chief female characters in five novels. Kalyopi in Ahmet Mithat Efendi’s novel, Henüz Onyedi Yaşında (Only Seventeen Years Old) reminds us of the chief character, Marguerite Gautier in the novel, the Lady of the Camellias by Alexander Dumas Fils. Mazlume in Sefile by Halit Ziya is a hysterical woman like her mother. Fitnat in Zâniyeler by Selâhattin Enis has overtones of a Madame Bovary. Despina in Dâmen-âlûde by Mehmet Celâl is a a beautiful, attractive, mysterious, sexy, wicked, tricky woman who usually leads men into danger or causes their destruction, in other words, a “femme fatale”. Esma Hanımsultan in Reşat Ekrem Koçu’s Binbirdirek Batakhanesi Cevahirli Hanımsultan is a kind, fun-and man-addicted prostitute, in other words,a nymphomaniac. When the stories of these women are closely investigated, it can be seen that the following factors forced them to become debauched women; Kalyopi had to support her family; Mazlume became a destitute child as she first lost her father and then her mother; Fitnat’s interests were quite different from her husband’s; Despina as a baby was left at the door of a church; Esmasultan, who married a very old man when she was a child, became anymphomaniac.

Keywords
femme fatale; hysteric woman; kind prostitute; tainted lady