• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Afro-Türkler: Temsiliyet, Gelenek ve Kimlik
(Afro-Turks: Representation, Tradition and Identity )

Yazar : Müge Akpınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 101
Sayfa : 73-85
    


Özet
Bu çalışma, Afro-Türkler özelinde temsillerin ve geleneklerin kimliklenme ile olan ilişkisini sorunsallaştırmaktadır. Kimlik meselesi, temsiliyet ve gelenek ile birlikte incelenmekte; Afro-Türk topluluğunun dünüyle bugününün bağını kurarken kölelik geçmişinin izinden gidilmektedir. İzmir’e bağlı Hasköy, Yeniçiftlik ve Çırpı köylerinde bir yıllık katılımlı gözlem yapılarak ve derinlemesine görüşmeler yürütülerek gerçekleştrilen etnografik araştırma ile tamamlanan yüksek lisans tezinden uyarlanan bu çalışma, temsillerde yer bulan ayrımcılığı sorgulamakta; Afrika diasporasının kölelik ile tarihsel ilişkisini incelemekte ve topluluğun geleneklerinde meydana gelen değişimi araştırmaktadır. Bu şekilde aynı zamanda kolektif belleğin temsiliyet, gelenek ve kimlik üzerindeki etkisi de kendini göstermektedir. Silikleşen ve kaybolan gelenekler sonucunda, Afro-Türkler arasındaki kimliklenme sürecinde birleştirici etno-kültürel kimlikten ve kolektif bellekten ziyade ten renginin sembolik anlamını koruduğu akrabalık ilişkileri, belirleyici unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, İzmir merkezli Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin gelenekleri canlandırma ve kolektif belleği tazeleme misyonu ile Afro-Türklerin etno-kültürel kimliğinin (yeniden) inşa edildiği ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Afro-Türkler, temsiliyet, gelenek, geleneğin yeniden inşası, kimlik, kolektif bellek

Abstract
This study problematizes how representations and traditions relate to identification with a particular focus on Afro-Turks. Analyzing identity along with representation and tradition, this study traces the history of slavery while constructing the bonds of Afro-Turk community’s past and present. Drawing on a one-year ethnographic research based on participant obserbation and in-depth interviews conducted in Hasköy, Yeniçiftlik and Çırpı villages of İzmir, which culminated in a master’s thesis, the present work questions the discrimination in representations, examines the historical relationship between the African diaspora and slavery, and explores changes in community’s traditions. Given the fact that and community-specifc traditions faded away, not a uniting ethno-cultural identity but kinship relations laden with the symbolic meaning of skin colour have attained a determining role in the identification process among Afro-Turks. It is argued that the etnho-cultural identity of Afro-Turks has been (re)constructed and by the African Culture, Solidarity and Cooperation Association’s mission of revitalizing traditions and collective memory.

Keywords
Afro-Turks, representation, tradition, reconstruction of tradition, identity, collective memory

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr