• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Kafka’nın “Melezleme”Sindeki Bağlaşıklık Ölçütleri
(Coheresion Criteria in “A Crossbreed” By Kafka )

Yazar : İnci Aras    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 609-620
    


Özet
Sözcükler ve tümceler arasındaki bağıntılardan yola çıkarak dile bir metin olarak yaklaşan metindilbilim, yedi ölçütten hareket etmektedir: bagˆlaşıklık, bağdas¸ıklık, amaçlılık, durumsallık, kabul edilebilirlik, bilgisellik ve metinler arası ilişki. Bu ölçütlerden küçük ölçekli yapı kategorisinde yer alan ve sözcüksel ve dilbilgisel olarak ikiye ayrılan bağlaşıklık, metin yüzeyindeki sözcük ve tümce arasındaki anlamsal ilişkiyi somut boyutuyla incelemektedir. Yüzey metnin doğrudan kendisine yönelik olan bağlaşıklık, bu noktada en önemli metinsellik ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır. Metindilbiliminin kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmanın konusunu oluşturan da Kafka’nın “Melezleme” adlı öyküsündeki bağlaşıklık düzeneklerinin çözümlenmesidir ve bu şekilde incelenen öykünün küçük ölçekli yapısına ışık tutulmasıdır.

Anahtar Kelimeler
metindilbilim, bağlaşıklık, yüzey yapı

Abstract
As a text-based approach to language textlinguistic acting on the assumption that a kind of relation exists between words and sentences regards seven criteria: cohesion, coherence, intentionality, situationality, acceptability, informativity and intertextuality. Cohesion belonging to the category of surface structure and falling into two types as grammatical and lexical cohesion investigates the concrete relationship between sentence meaning and word order. Cohesion relating directly to surface text is classified as the most important criteria of textuality. The topic of this study carried out in the context of textlinguistic criteria is analysis of a short story “A Crossbreed” by Kafka and explanation of the surface structure of this text.

Keywords
textlinguistic, coherence, surface structure

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe