Kültür Endüstrisine Örnek Olarak Isparta/Yalvaç Ekmek Kültürü ve Dünden Bugüne Mahalle Fırıncılığı
( An Example for the Industry of Culture: Isparta/Yalvaç Bread Culture and Local Bakery From the Past to the Present Day )

Yazar : Halil Altay Göde    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 197-209
4277    3046


Özet
Anadolu’nun her yöresinin kendine özgü ekmek çeşitleri ve bu ekmeklerin yapıldığı çeşitli fırınlar vardır. Coğraf şartların etkisiyle de çeşitliliğini gördüğümüz ekmek ve fırınlar somut ve soyut yerel kültürel özellikler taşımaktadır. Anadolu sahasının Türk kültürünün farklı yüzlerinden birisi olan Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendine özgü diyebileceğimiz bir ekmek çeşidi ve mahalle fırınları vardır. Bu fırınlar, geleneksel süreklilik içerisinde geçmişten günümüze üretiminde değişim göstererek günümüz kültür endüstrisine katkı sağlamaktadır.Yalvaç mahalle fırınları geçmişten günümüze üretiminde yaşadığı değişimle günümüz tüketim kültürünün mantığıyla örtüşmektedir. Şöyle ki; geçmişte mahalle fırınlarında kadınlar, her hafta haftanın belli bir günü ekmek hamurunu kendilerinin yoğurup, pişirdikleri sosyo-kültürel bir fırın alanı yaratmaktaydılar.

Anahtar Kelimeler
Yalvaç; mahalle fırıncılığı; ekmek; kültür endüstrileri

Abstract
In every part of Anatolia there are specifc types of bread and various bakeshops where the bread is made. Bread and bakeshops have native properties -concrete or abstract- under the geographical conditions as well. In Yalvaç county of Isparta, there are types of bread and local bakeshops particular to itself. Within the traditional continuity, the bakeshops contribute to today’s cultural industry as they show changes of production. Many local services and activities shaped by difference, creativity and originality form cultural institutes being assessed as a means of economic activity. In this case, Yalvaç local bakeshops can be seen to function as a cultural carrier of today’s local economic values.

Keywords
Yalvaç; local bakery; bread; cultural industries