• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Toplumsal Bellek Mekânı Olarak Yapraklı Takvimler: 2020 Türkiye Takvimi Üzerine Bir İnceleme
(Date Blocks as the Social Memory Space: A Review on Turkey 2020 Date Blocks )

Yazar : Dilan Çiftçi   - Orhan Çiftçi  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 537-561
    


Özet
Toplumsal bellek sosyal bilimlerin hemen her alanında önemli bir olgu olarak yerini almaya başlayarak 1980’lerden bu yana pek çok araştırmada farklı bağlamlarda ele alınmıştır. Bu çalışmada toplumsal bellek kavramı üzerinden yürütülen tartışmalar tarihsel zaman ve hatırlatıcı mesajlar çerçevesinde yapraklı takvimler üzerinden devam etmiştir. Takvim ve özellikle yapraklı takvimler basılmaya başladığından bu yana genellikle her güne özel bilgilendirici ve hatırlatıcı mesajlar içermesi bakımından önemli bellek mekanları olarak kabul edilmiştir. Yapraklı takvimlerin de kendine has ideolojileri ile hatırlattıkları tarihsel zamanlar bu çalışmada Türkiye gazetesinin sunduğu yapraklı takvim üzerinden yürütülmüştür. Rastgele örneklem tekniği ile seçilen 2020 yapraklı takvimin hatırlatıcı mesajları 26 (yirmi altı) farklı kategoride incelenmiştir. Araştırmada öne çıkan temel bulgu hatırlatıcı mesajların çoğunlukla dini içerikli olduğu yönünde olmuştur. Bunun yanında yapraklı takvimler yıldönümleri ve anmalar noktasında da önemli bellek belgeleri sunan malzemeler olarak 2020 yapraklı takviminde de ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
toplumsal bellek, yapraklı takvimler, hatırlama, mesaj, yazılı iletişim

Abstract
Collective memory has started to take its place as an important phenomenon in almost every field of social sciences and has been dealt with in different contexts in many studies since 1980s. In this study, discussions on the concept of collective memory continued on date blocks within the framework of historical time and reminder messages. Since the calendar and especially leafy calendars started to be printed, it has generally been accepted as important memory spaces because it contains informative and reminder messages specific to each day. Date blocks of the historical time they are remembered with peculiar ideology was carried out date blocks offered by Turkey newspapers in this study. The reminder messages of the 2020 date blocks selected with the random sampling technique were examined in 26 different categories. The main finding in the study was that reminder messages were mostly religious. In addition, date blocks were also presented in the 2020 date blocks as materials that provide important memory documents at anniversaries and commemorations.

Keywords
collective memory, date blocks, recall, message, written communication

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe