• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Toplumsal Bellek Mekânı Olarak Yapraklı Takvimler: 2020 Türkiye Takvimi Üzerine Bir İnceleme
(Date Blocks as the Social Memory Space: A Review on Turkey 2020 Date Blocks )

Yazar : Dilan Çiftçi   - Orhan Çiftçi  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 537-561
    


Özet
Toplumsal bellek sosyal bilimlerin hemen her alanında önemli bir olgu olarak yerini almaya başlayarak 1980’lerden bu yana pek çok araştırmada farklı bağlamlarda ele alınmıştır. Bu çalışmada toplumsal bellek kavramı üzerinden yürütülen tartışmalar tarihsel zaman ve hatırlatıcı mesajlar çerçevesinde yapraklı takvimler üzerinden devam etmiştir. Takvim ve özellikle yapraklı takvimler basılmaya başladığından bu yana genellikle her güne özel bilgilendirici ve hatırlatıcı mesajlar içermesi bakımından önemli bellek mekanları olarak kabul edilmiştir. Yapraklı takvimlerin de kendine has ideolojileri ile hatırlattıkları tarihsel zamanlar bu çalışmada Türkiye gazetesinin sunduğu yapraklı takvim üzerinden yürütülmüştür. Rastgele örneklem tekniği ile seçilen 2020 yapraklı takvimin hatırlatıcı mesajları 26 (yirmi altı) farklı kategoride incelenmiştir. Araştırmada öne çıkan temel bulgu hatırlatıcı mesajların çoğunlukla dini içerikli olduğu yönünde olmuştur. Bunun yanında yapraklı takvimler yıldönümleri ve anmalar noktasında da önemli bellek belgeleri sunan malzemeler olarak 2020 yapraklı takviminde de ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
toplumsal bellek, yapraklı takvimler, hatırlama, mesaj, yazılı iletişim

Abstract
Collective memory has started to take its place as an important phenomenon in almost every field of social sciences and has been dealt with in different contexts in many studies since 1980s. In this study, discussions on the concept of collective memory continued on date blocks within the framework of historical time and reminder messages. Since the calendar and especially leafy calendars started to be printed, it has generally been accepted as important memory spaces because it contains informative and reminder messages specific to each day. Date blocks of the historical time they are remembered with peculiar ideology was carried out date blocks offered by Turkey newspapers in this study. The reminder messages of the 2020 date blocks selected with the random sampling technique were examined in 26 different categories. The main finding in the study was that reminder messages were mostly religious. In addition, date blocks were also presented in the 2020 date blocks as materials that provide important memory documents at anniversaries and commemorations.

Keywords
collective memory, date blocks, recall, message, written communication

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook