• Duyurular
 • Kadın Çalışmaları Özel Sayısı
  ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
  folklor/edebiyat dergisi
  Mayıs 2021 Kadın Çalışmaları Özel Sayısı Bilgileri ve
  Makale Kabul Koşulları:
   

  https://www.folkloredebiyat.org/Defaultx.aspx?ID=113

  ********

   


  Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid ID koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle  birlikte

  ORCID ID kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


İnanç Boyutuyla Veganlık/Vejetaryenlik
(The Dimension of Belief in Veganism/Vegetarianism )

Yazar : Meryem Bulut   - Güzin Yasemin Tunçay  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 104
Sayfa : 839-858
    


Özet
Bu araştırmada veganlığı benimsemiş ve kendilerini Müslüman, ateist ve deist kimliği ile tanımlayan bireylerin görüşleri ele alınmıştır. Görüşülen bireylere “vegan olmaya nasıl karar verdiniz?”, “kurban (hayvan kesme) olayını değerlendirir misiniz ?” vs. sorular yöneltilmiştir. Müslüman veganların; veganlık ile kurban konularını birlikte nasıl değerlendirdikleri ele alınmıştır. Çalışma için 18 yaş üstü kadın ve erkekler ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve yapılan görüşmeler izin alınarak ses kaydına alınmıştır. Kayıtlar deşifre edilerek yorumlanmıştır. Görüşmeler 9 Nisan-8 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma sonucunda Müslüman veganların hem Müslüman kimliklerini yaşamak istedikleri, hem de masum canlıları sömürmeden vegan olarak yaşamlarını sürdürmek istedikleri, bazılarına göre de İslamiyet’te kurban konusunun zaman içinde değiştiği ve kurban için hayvan kesilmesinin İslam dini ile ilişkilendirilmesini yanlış buldukları belirlenmiştir. Müslüman veganların; çevreleriyle ilişkilerinde vegan kimliklerini öne çıkarmadıkları, politize olmaktan kaçındıkları belirlenmiştir. Müslüman veganların aktivist vegan gruplardan uzak durdukları saptanmıştır. Hem kendilerini Müslüman kimliği ile ifade eden veganların, hem de ateist ve deist kimliği ile ifade eden veganların ortak noktalarının kapitalizm karşıtlığı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
inanç, etik, din, kurban, vegan, vejetaryen.

Abstract
Views of vegans who define themselves as Muslims, Atheists or Deists are analyzed in this research. Questions such as ‘How did you decide to be a vegan?’, ‘Please present your opinion about sacrificing an animal for God’ etc. are asked to these individuals and their views are evaluated. In-depth interviews are made with male and female interviewees over the age 18 and the interviews are recorded. Audio records are decoded and interpreted. Interviews were made between April 9 and November 8, 2017. At the end of the research, it is determined that some Muslim vegans want to live and behave according to the specific religious identity and continue life as vegans without exploiting innocent living beings at the same time. On the other hand, some of the interviewed individuals mentioned that the issue of sacrifice in Islam has changed in time and it is not correct to sacrifice animals for Allah in Islam. According to the obtained data, Muslim vegans do not usually put the vegan identity forward and avoid politicization. It is seen that Muslim vegans stay away from activist vegan groups. The common point of Muslim, Atheist and Deist groups is that they are against capitalism.

Keywords
belief, ethics, religion, sacrifice, vegan, vegetarian.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe