• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Folklorun El Değmemiş Bölgesi: Halk Türkülerinde Yüceltilmiş Bakirelik Algısı
(Unstudied Field of Folklore: The Perception Of Elevated Virginity in Folk Songs )

Yazar : İsmail Abalı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 397-417
    


Özet
Bu çalışmada, sözlü geleneğimiz dâhilinde ortaya çıkan çeşitli yaratmalarda, özellikle de türkülerde karşılaşılan bakirelik algısı üzerine yoğunlaşan bir araştırma yapılmıştır. Kadını merkeze alan ve toplumsal cinsiyet konulu kimi çalışmalarda işaret edildiği üzere evlenmemiş bir kadında aranılan özelliklerin en başında gelen bakirelik olgusu, türküler özelinde derinlemesine incelenmiş ve bakireliğin hangi etmenler sebebiyle halk türkülerinde yüceltilen ve tercih edilen bir özellik olduğu probleminin üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin farklı coğrafyalarından derlenmiş türkü metinlerini içeren yazılı kaynakların temel alındığı çalışmada, türkülerde karşılaşılan bekâretle ilgili söz, tabir ve metaforlara yer verilmiş; elde edilen bulgular tasnif edilerek sunulmuştur. Bu bağlamda halk türkülerindeki bakirelik algısı; ideal eş ya da sevgili, güzellik sembolü, namus timsali, cinsel hedef, cazibe ve şifa kaynağı olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, söz konusu tespitler somut örneklerle desteklenerek genel bir değerlendirmeye gidilmiş ve konuyla ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
türkü, bakirelik, bekâret, kadın, toplumsal cinsiyet rolleri

Abstract
In this study, a research focusing on the perception of virginity encountered in various folkloric creations emerging within our oral tradition, especially in folk songs, was conducted. Also a research focusing on the perception of virginity encountered in various creations emerging within our oral tradition, especially in folk songs, was conducted. As pointed out in some studies on social gender and centered on women, the phenomenon of virginity, which is one of the most sought-after features in an unmarried woman, was investigated in detail in terms of folk songs and the problem of virginity was emphasized as a preferred feature in folk songs. In this study, which is based on written sources, including text, compiled songs from different regions of Turkey, contained about virginity encountered in the folk songs, given to the word, phrase and metaphors; the findings are presented by classification. In this context, the perception of virginity in folk songs has been identified as the ideal wife or lover, a sign of beauty, the symbol of honor, sexual goal and a source of attraction and healing. In the study, these findings were supported with concrete examples and a general evaluation was made and some suggestions were made on the subject.

Keywords
folk song, virginity, maidenhood, woman, social gender roles

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook