• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Uygur Halk Destanlarında Rüya Motifi
(Brief Analysis on Dream Motif in Uyghur Folk Dastan )

Yazar : Tursunay ELI   - Abdurehim Rüstem  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 609-619
    


Özet
Eski zamanlardan beri, rüyalar ve edebiyat ayrılmaz bir bağ oluşturdu.Rüya kültürünün kökeni eski zamanlara kadar uzanabilir ve Uygur “kehanet kitabı”nda rüya yorumları kaydedilmiştir.Rüya halk edebiyatındaki en etkileyici sanatsal araçlardan biridir Uygur halk destanlarında temaları ifade etmek, arazileri oluşturmak ve karakterleri tasvir etmek için rüya kullanılır.Rüyalar genellikle zengin hayal gücü ve eşsiz çekicilik kazandırır, bu da rüyalar ve Uygur destanları arasındaki ilişkiyi dağa derin incelemenin değerini gösterir."Oğuz Kağan" dan "Abdurahman Han"a kadar çok sayıdaki destanda rüya tasviri var. Destanlarda rüyalar "doğum alâmeti", "rüyada gören birine aşk olma", "rüyada yardım", "rüyada haber verme" gibi şekillerde mevcut,rüyalar geçmiş yıllardaki atalarımızın ruhsal arayışını yükler ve ruhsal keşiflerini kaydeder. Uyghur destanları rüya tasvirine dayanarak engelleri bozmaya, kendi dünyasını yansatmaya ve kendini aşmaya hazırlanır.Bu bildiri çerçevresinde Uyghur destanlarındaki rüya motifine odaklanarak,Uyghur destanlarında raslanan rüya motifleri tartışılır,rüya motifine yüklenen dini bilinç, ulusal yaşam alışkanlıklarıç ve etnik bilinç analiz edilir.

Anahtar Kelimeler
Uyghur destanları, rüya, motif, kültür

Abstract
Since ancient times, dreams and literature have formed an indissoluble bond, Uyghur literature and dreams have been inseparable from the beginning. The origin of dream culture can be traced back to ancient times, and the Uyghur "divination book" has been recorded in divination dreams. Dreamland is one of the most expressive artistic means in folk literature. Uyghur folk Dastan used dreams to express themes, construct plots, and portray characters, which has become a common phenomenon. Because dreams often endow dastan with rich imagination and unique charm, this makes the relationship between colorful dreams and Uyghur dastan become an academic field worthy of in-depth discussion. From Oguz Khagan to Abdurahman Han, works describing dreams are not uncommon. These descriptions and records about dreams. The forms of "omen of birth", "dreaming about love", "helping in dreaming", "omen in dreaming" and other forms in the Uyghur folk dastan have loaded the spiritual pursuit of our ancestors in the past years and also recorded their spiritual explorations the track, and thus formed a broad and profound. The Uyghur folk dastan is particularly good at breaking through the obstacles of reality through the construction of dream images and the description of dreams, displaying his ideal world, and realizing his emotional transcendence. This article focuses on the dream motif in Uyghur folk dastan, discusses the dream motif in Uyghur folk dastan and other forms of expression, and analyzes the religious consciousness, ethnic habits and ethnic consciousness expressed in the dream motif.

Keywords
Uyghur folk dastan, motif, dream, culture

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe