• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Pertev Naili Boratav-Oğuz Tansel Mektuplaşması
(Correspondence Between Pertev Naili Boratav And Oğuz Tansel )

Yazar : Mehmet Çevik    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 159-174
3204    910


Özet
Halk biliminin çeşitli alanlarında incelemeler yapmış ve eserler vermiş olan Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, Türkiye’de halk bilimi çalışmalarının gerçek anlamda bilimsellik ve saygınlık kazanmasında önemli rol oynamış araştırmacılardan biridir. Boratav’ın öğrencisi olan Oğuz Tansel de hem önemli bir şair ve yazar hem de önemli bir halk bilimi araştırmacısıdır. Bir bütün olarak Oğuz Tansel isminin oluşmasında, ancak özellikle de Tansel’in halk bilimci kimliğinin ortaya çıkıp gelişmesinde en çok katkısı bulunan kişilerden biri, hocası Pertev Naili Boratav’dır. Yetiştiği ortamın da katkısıyla, çocukluk yıllarından itibaren halk kültürüyle yakından ilgilenen Oğuz Tansel, Boratav’la tanıştıktan sonra bu ilgisini bilimsel bir zemine oturtur. Bu tanışmayla birlikte Boratav ve Tansel arasında yaşam boyu sürecek ve aile üyelerini de kapsayacak güçlü bir dostluğun da temelleri atılır. Böylece

Anahtar Kelimeler
Halk bilimi, Pertev Naili Boratav, Oğuz Tansel, Mektup.

Abstract
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav who studied in various fields of folklore and produced many works is one of the researchers played an important role in winning the real meaning of scientific and dignity of folklore studies in Turkey. Oğuz Tansel as Boratav’s student is both a major poet and a writer as well as a major folklore researcher. As a whole, Pertev Naili Boratav as teacher is the one of the most contributors to the formation of Oğuz Tansel name but particularly the emergence and development of Tansel’s folklorist identity. Oğuz Tansel who had been interested in folk culture thanks to the growing environment since his early years placed his interests to a scientific ground after meeting with Boratav. With this meeting, the foundation of a strong and lifelong friendship including family member between Boratav and Tansel is discarded. So in the forthcoming period, Boratav and Tansel began a correspondence including the evaluation and discussion on the scientific, artistic, cultural and personal issues and they corresponded for years extending from the 1950s to the 1990s.

Keywords
Folklore, Pertev Naili Boratav, Oğuz Tansel, Letter.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr