• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


A Comparison Between Cypriot Turkish and Turkish Speakers’ Spoken Representations of Intraterminal and Non-intraterminal Aspect
(Kıbrıs Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Sürerlik ve Bitmişlik Değeri Taşıyan Eylem Görünüşleri )

Yazar : Nesibe Akıntuğ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 109
Sayfa : 137-154
    


Özet
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite okuyan, Kıbrıs Türkçesi ve Türkiye Türkçesi doğal konuşucularının sözlü dil kullanımlarından elde edilen veri kullanılmıştır. Veride, her iki kümede yer alan konuşucuların intraterminal ve intraterminal olmayan eylem görünüşünü işaretleme biçimleri incelenmiştir. Katılımcılara intraterminal ve intraterminal olmayan eylem görünüşlerini yansıtan iki resim gösterilerek resimlerdeki eylemleri sözlü olarak ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Kıbrıs Türkçesi ve Türkiye Türkçesi doğal konuşucularının intraterminal ve intraterminal olmayan eylem görünüşlerini işaretlemek için farklı biçimbirimler kullandıklarını ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türkçesi doğal konuşucuları intraterminal eylem görünüşünü işaretlemek için –Ir biçimbirimini; intraterminal olmayan eylem görünüşünü işaretlemek için ise –DI biçimbirimini kullanmışlardır. Diğer yandan Türkiye Türkçesi doğal konuşucuları intraterminal eylem görünüşünü işaretlemek için–Iyor biçimbirini; intraterminal olmayan eylem görünüşünü işaretlemek için ise –DI ve –mIş biçimbirimlerini kullanmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs Türkçesi, görünüş, intraterminal görünüş, şimdiki zaman, geçmiş zaman, kanıtsal

Abstract
In this study, intraterminal and non-intraterminal aspect representations in the oral language of native Cypriot Turkish and native Turkish speakers were investigated. Two experiments were conducted to determine how intraterminal and non-intraterminal aspect had been marked in the spoken language use of Turkish Cypriot and Turkish university students. Two pictures were used to investigate intraterminal and non-intraterminal aspect representations in language usage of native Cypriot Turkish speaking young adults and native Turkey Turkish speaking young adults. The result obtained from this study suggests that intraterminal and non-intraterminal aspect oral expressions in native Cypriot Turkish and native Turkish speakers from Turkey differ from each other by using different morphemes. Cypriot Turkish speakers used –Ir (INTRANF) for intraterminality and –DI (FACT) for non-intraterminal aspect. Turkish speakers from Turkey used –Iyor (INTRALF) for intraterminality and –mIş (EVID) alongside, –DI (FACT) for non-intraterminal aspect.

Keywords
Cypriot Turkish, aspect, intraterminality, present, factual past, evidential past

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook