• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Yaban Domuz (Varaha) Mitinin Hint Mitolojisi’ndeki Yeri ve Varaha Purana’nın Özellikleri
(The Place of The Boar Myth in Indian Mythology and Varaha Purana’s Characteristics )

Yazar : Yalçın Kayalı  - Ilgaz Hakman  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 455-470
    


Özet
Bu çalışmada kadim Hint Mitolojisinin, Epik Dönem kaynaklarından birisi olarak anılan ve Purana külliyatının Varaha Purana adlı eserine adını veren Varaha (Domuz) mitinin özellikleri aktarılmaya çalışılmıştır. Varaha, Hindu Tanrısı Vish?u’nun bir bedenlenmesi (avatara) olarak bilinmektedir. Mitsel gelenekte “Domuz” olarak bilinen bu Hindu mitinin adını taşıyan Varaha Purana’nın, günümüze ulaşan versiyonu, bağımsız dört farklı bölümden meydana gelmektedir. Naradiya Pura?a’ya göre ise Varaha Purana aslında Purva ve Uttara olmak üzere iki kitaptan (bhaga) oluşmaktadır. Uttara-bhaga adlandırılan bölümü ise günümüze ulaşmamıştır. Edebiyat tarihçileri, Purana koleksiyonunu oluşturan diğer metinlerle karşılaştırıldığında Varaha Purana’nın nispeten geç dönem eseri olduğu görüşünü paylaşır. Hindu inanırları için Varaha Purana daha ziyade bir kılavuz; genellikle de Vish?u-tapınırları geleneğine ait olarak nitelendirilen bir kutsal kitaptır. Hindistan’ın özellikle de Doğu Malva’daki bazı teriyomorfik (hayvan formunda olan) tarikatlarının, domuz şeklindeki bu tanrıya tapındıkları bilinmektedir. Yaklaşık dördüncü yüzyılda ilgili domuz kültü, Vishnu inancındaki Varaha bedenlenmesiyle (avatara) ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmayla Hint-Avrupa kültüründe önemli bir yer tutan yaban domuzu mitinin, uygarlık tarihindeki kültürel yansımalarının Varaha geleneği üzerinden Hint Mitolojisindeki yeri aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
hint kültürü, hint mitolojisi, purana edebiyatı, varaha purana, varaha (domuz) miti.

Abstract
In this study, the characteristics of Varaha (Pig) myth which is known as one of the sources of ancient Indian Mythology and that gives its name to the Varaha Purana of the Purana collection will be tried to be explained. Varaha is known as an incarnation of the Hindu God Vish?u (avatara). The present-day version of Varaha Purana, which was created in the name of this Hindu myth known as the Pig in the mythical tradition, is divided into four independent sections. According to Naradiya Purana, Varaha Purana consists of two books (bhaga) which are Purva and Uttara. However, Uttara-bhaga has not survived. Literary historians share the view that Varaha Purana is relatively a late work, compared to other texts that makes up the Purana collection. Varaha Purana is more of a guide for Hindu believers; it usually belongs to the Vish?u-worshipers tradition. It is known that some theriomorphic (in animal form) sects of India, especially in Eastern Malwa, worships this pig-shaped god. In about the fourth century, the cult of pig was associated with the Varaha embodiment (avatara) in the Vish?u belief. With this study, the place of the wild boar myth, which has an important place in Indo-European culture, the cultural reflections of the history of civilization in the Indian Mythology through the Varaha tradition has been tried to be conveyed.

Keywords
indian culture, indian mythology, pura?a literature, varaha pura?a, myth of varaha (pig).

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe