Güzay’ın Bin Dilek Ağacı’nda Geleneğin İzleri
(The Tradition Traces in Güzay’s Thousand Wishing Tree )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 85
Sayfa : 95-106
6027    1659


Özet
Edebiyat ile içinde doğduğu kültür arasında kuvvetli bir bağ vardır. Sanatı, edebiyatı ve sanatçıyı içinde yaşadığı kültürden ayrı düşünmek hayli zordur. Bu nedenle edebî ürünler, halkbilime ilişkin zengin bir malzeme içeren, toplumbilimlerin yararlanabileceği önemli kaynaklardır. Edebiyatın üzerinde durulması gereken bir başka yönü de kimi zaman gelenekten yararlanmasıdır. Bu çalışmanın hareket noktasını da edebî kültür ile halk kültürü arasındaki bağ oluşturmaktadır. Işın Beril Tetik, Ayşegül Nergis, Demokan Atasoy, Koray Günya- şar, Galip Dursun, Kayra “Keri” Küpçü isimli altı yazarın altı öyküsünden oluşan ve ilginç bir kitap olan Anadolu Korku Öyküleri, son dönem Türk öykücülüğü içinde farklı tarzıyla dikkati çekmektedir. Issız mekanlarda sıra dışı insanlar, olaylar veya durumların anlatıldığı bu öykülerde korku ve gizem önemli öğelerdir. Ancak bir başka önemli öğe de halk inanç- larıdır. Anadolu insanının korkuları, inançları ve bunlara ilişkin pratikleri modern öykünün imkanları içinde farklı bir bakışla ele alınır. Bu çalışmada halk inançları ile modern anlatıyı birleştirerek, yeniden yorumlayan Galip Dursun’un Güzay’ın Bin Dilek Ağacı adlı öyküsü, geleneksel öğeleri ele alış tarzı itibariyle irdelenecektir. Öyküde halk inançlarının ve pratiklerinin gelenekle benzeyen ve ayrılan yönleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anadolu Korku Öyküleri, Galip Dursun, dilek ağacı, ci

Abstract
There is a strong relation between literature and culture which literature was born into. It is really hard to think that we can isolate art, literature and artist from the culture they live in. Because of this reason, literary works are important sources that contain a rich material for folklore and sociology can beneft from. Another aspect which should be emphasized in the literature is that it sometimes benefts from tradition. The relation between the literary culture and folk culture creates the starting point of this study. Anadolu Korku Öyküleri (Anatolian Fear Stories), which is consist of Işın Beril Tetik, Ayşegül Nergis, Demokan Atasoy, Koray Günyaşar, Galip Dursun, Kayra “Keri” Küpçü named six authors’ six stories and which is an interesting book, draws attention to the last term Turkish stories with its different style. Fear and mystery are important elements in those stories where odd people, events or circumstances in uninhabitant areas are narrated. But another important item is the beliefs of society. Fears and beliefs of Anatolian people and their pratics, are regarded another aspect in terms of facilities of modern story. With this study, the story Güzay’ın Bin Dilek Ağacı (Güzay’s Thousand Wishing Tree) by Galip Dursun, which reinterpretes the beliefs of society and modern expressions by combining them, will be studied in aspects of traditional components he uses. Similar and differing aspects of tradition and belief of society and their pratics will be emphasized in the story

Keywords
Anadolu Korku Öyküleri, Galip Dursun, wishing tree, gin