Rus Yazar ve Düşünür K.N.Leontyev’in Eserlerinde Türk-Yunan İlişkileri
(Turkish-Greek Relations in Works of Russian Writer and Intellectual Konstantin Leontiev )

Yazar : İlsever Rami    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 85
Sayfa :
6157    2391


Özet
Bu çalışmada 19. yy. Rus aydınlarından ünlü Rus diplomat, flozof, yazar, edebiyat eleştirmeni ve gazeteci Konstantin Leontyev’in (1831-1891) Doğu serisinden edebi eserlerinde Türk-Yunan ilişkileri analiz edilecektir. Yazar, eserlerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki halkların yaşamı ve onların tarihi geçmişiyle ilgili çok ilginç veriler sunmuştur. Konstantin Leontyev görevi gereği 1863-1874 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunda geçirmiştir ve yazdığı eserleri de bu topraklarla bağlantılıdır. Yazar, bu yıllarda Girit Adası, Edirne, Tulca, Yanya ve Selanik’te konsolos olarak görev yapar. 1872-1873 yıllarında ise İstanbul’da ve Adalar’da yaşamıştır. K.Leontyev sadece görev icabı değil, gerçek bir sevgiyle Türk topraklarına ve bu topraklarda yaşayan halklara bağlanmıştır. Doğu ile yakından tanışması her şeyden önce edebi eserlerini derinden etkilemiş ve çok sayıda edebi eser üretmesine sebep olmuştur. Daha sonraları ayrı bir kitap olarak yayımlanan Türkiye’deki Hristiyanların Yaşamından (İz jizni Hristiyan v Turtsii) kitabını oluşturan hikâyeleri tam bu yıllarda kaleme almıştır. Konstantin Leontyev’in felsef çalışmaları ve edebi mirası Türkiye ve Türk toplumu için çok ilgi çekicidir. Müslüman medeniyetiyle yakından tanışması K.Leontyev’in dini görüşleri üzerinde büyük tesirler bırakmış, bu da her türlü dini inanca karşı saygılı ve hoşgörülü bir tavır içerisinde olmasını sağlam

Anahtar Kelimeler
Konstantin Leontyev, XIX asır, Rus Edebiyatı, Türk-Yunan ilişkileri

Abstract
In this article the literary works of Konstantin Leontiev about the Eastern studies with point of view of mutual Turkish-Greek relations have been analyzed. Konstantin Leontiev (1831-1891) is one of the famous and many-sided Russian intellectuals of the XIX century: he is a diplomat, philosopher, writer, literary critic and political journalist. His works offer very interesting material and knowledge on the history of Ottoman Empire as well as on nations inhabiting these territories. Konstantin Leontiev lived in Turkey during the period of 1863-1874, when he worked for the Russian diplomatic service in the Ottoman Empire. He served as a consul in Crete, Adrianople, Tulcea, Ioannina, Salonika. In 1872-73 he lived in Constantinople and the Princes Islands. However, not only the call of duty but his true and genuine affection bounK.Leontiev to Turkish lands and people. His intimate knowledge of the East has in?uenced deeply K. Leontiev literature and resulted in creation of many works. It is during this time that he wrote his famous oriental stories, which were published as a separate book entitled “From the lives of Christians in Turkey”. The Philosophical works and literary heritage of Konstantin Leontiev have been quite an important interest for Turkey and Turkish society as well

Keywords
Konstantin Leontiev, XIX century, Russian Literatur Turkish-Greek relations.