• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Siirt Kenti Yöresel Yemek Kültüründe Büryan: Bahattin Büryan Sarayı Örneği
(Büryan in Local Food Culture of the Siirt City: Case of Bahattin Büryan Sarayı )

Yazar : Figen Kanbir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 905-925
    


Özet
İnsan için tüm zamanların en önemli kültür alışkanlığı beslenmedir. Beslenme, yerleşik hayata geçişle birlikte özel alanın sınırları içerisine dâhil edilmiştir. Zamanla, tüm dünyada dışarıda yeme alışkanlığının kazanılması ile farklı kesimlerin beğeni tercihleri birbirinden ayrılmıştır. Yeme kültürü, farklı kesimlere hitap eden restoranlarla büyük şehirlerde varlık göstermiştir. Buralarda yöresel yiyecekleri tercih, başlı başına bir statü mevzusudur. Kırsal özellikler taşıyan küçük ölçekli kentlerde ise, herkesin içeride sahipleneceği yerel restoranların varlığı hissedilmektedir. Bu bağlamda Siirt kenti restoran kültürüyle dikkat çeken örneklerden birini oluşturmaktadır. Özellikle büryan ve Bahattin Büryan Sarayı, hem kamusal hem de özel alanın izlerini taşıyarak, kamusal ile özel alan arasında sahiplenilmiş görünmektedir. Restoranın müşterileri farklı yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, eğitim durumu ve sınıfa sahip kimselerden oluşmaktadır. Bununla birlikte restoran, farklı illerden ve ülkelerden gelen insanlara yerelin tanıtılmasında önemli bir aracı görev üstlenmektedir. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden olan (yarı yapılandırılmış) görüşmeyi, restoran çalışanlarını örneklem kabul ederek incelemeye almıştır. Yöresel yemek alışkanlığını temel referans kabul ederek çalışma, Hangi kesimlerden insanlar büryanı tercih ediyor?, Büryanı bu kesimler için cazip kılan nedir?, Kültürel bir alışkanlık olan büryanın hazırlanma, servis ve sunumu hususu Siirt ilinin markalaşmasına hizmet ediyor mu?, Yerel kültürün sahiplenilmesinde büryanın ayırıcı bir etkinlik olduğu söylenebilir mi?, Et yemenin Siirt’e ve bulunduğunuz bölgeye özel bir alışkanlık biçimi olduğundan bahsedebilir miyiz? sorularına cevap aramaktadır.

Anahtar Kelimeler
yemek kültürü, restoran, yöresel yemek, büryan, Bahattin Büryan Sarayı

Abstract
The most important cultural habit of all time for human beings is nutrition. Nutrition has been included within the borders of the private area with the transition to settled life. Over time, the taste preferences of different class have been separated from each other with the acquisition of the habit of eating out all over the world. Food culture has existed in big cities with restaurants appealing to different class. Here, preferring local foods is a status anxiety. It can be sensed that small cities with rural characteristics, have local restaurants that everyone can embrace. In this context, the city of Siirt is one of the remarkable examples with its restaurant culture. Especially the Büryan and Bahattin Büryan Sarayı seem to be owned between the public and private sphere, bearing the traces of both public and private sphere. The customers of the restaurant are made up of people of different age, gender, place of residence, educational background and class. In addition, the restaurant takes on as an important tool to publicitize the local to people from different cities and countries. The study was carried out with (semi-structured) interview, which is one of the qualitative research techniques, by taking restaurant employees as a sample. It seeks answers to study questions by taking the local food habit as the main reference: Which class of people prefer büryan? What makes Büryan attractive for these class? Does the preparation, service and presentation of büryan, which is a cultural habit, serve the branding of Siirt province? Can it be said that büryan is a distinctive activity in the ownership of local culture? Can we mention that eating meat is a special habit for Siirt and the region which you live in?

Keywords
Food culture, restaurant, local food, büryan, Bahattin Büryan Palace

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook