• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Siirt Kenti Yöresel Yemek Kültüründe Büryan: Bahattin Büryan Sarayı Örneği
(Büryan in Local Food Culture of the Siirt City: Case of Bahattin Büryan Sarayı )

Yazar : Figen Kanbir    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 905-925
    


Özet
İnsan için tüm zamanların en önemli kültür alışkanlığı beslenmedir. Beslenme, yerleşik hayata geçişle birlikte özel alanın sınırları içerisine dâhil edilmiştir. Zamanla, tüm dünyada dışarıda yeme alışkanlığının kazanılması ile farklı kesimlerin beğeni tercihleri birbirinden ayrılmıştır. Yeme kültürü, farklı kesimlere hitap eden restoranlarla büyük şehirlerde varlık göstermiştir. Buralarda yöresel yiyecekleri tercih, başlı başına bir statü mevzusudur. Kırsal özellikler taşıyan küçük ölçekli kentlerde ise, herkesin içeride sahipleneceği yerel restoranların varlığı hissedilmektedir. Bu bağlamda Siirt kenti restoran kültürüyle dikkat çeken örneklerden birini oluşturmaktadır. Özellikle büryan ve Bahattin Büryan Sarayı, hem kamusal hem de özel alanın izlerini taşıyarak, kamusal ile özel alan arasında sahiplenilmiş görünmektedir. Restoranın müşterileri farklı yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, eğitim durumu ve sınıfa sahip kimselerden oluşmaktadır. Bununla birlikte restoran, farklı illerden ve ülkelerden gelen insanlara yerelin tanıtılmasında önemli bir aracı görev üstlenmektedir. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden olan (yarı yapılandırılmış) görüşmeyi, restoran çalışanlarını örneklem kabul ederek incelemeye almıştır. Yöresel yemek alışkanlığını temel referans kabul ederek çalışma, Hangi kesimlerden insanlar büryanı tercih ediyor?, Büryanı bu kesimler için cazip kılan nedir?, Kültürel bir alışkanlık olan büryanın hazırlanma, servis ve sunumu hususu Siirt ilinin markalaşmasına hizmet ediyor mu?, Yerel kültürün sahiplenilmesinde büryanın ayırıcı bir etkinlik olduğu söylenebilir mi?, Et yemenin Siirt’e ve bulunduğunuz bölgeye özel bir alışkanlık biçimi olduğundan bahsedebilir miyiz? sorularına cevap aramaktadır.

Anahtar Kelimeler
yemek kültürü, restoran, yöresel yemek, büryan, Bahattin Büryan Sarayı

Abstract
The most important cultural habit of all time for human beings is nutrition. Nutrition has been included within the borders of the private area with the transition to settled life. Over time, the taste preferences of different class have been separated from each other with the acquisition of the habit of eating out all over the world. Food culture has existed in big cities with restaurants appealing to different class. Here, preferring local foods is a status anxiety. It can be sensed that small cities with rural characteristics, have local restaurants that everyone can embrace. In this context, the city of Siirt is one of the remarkable examples with its restaurant culture. Especially the Büryan and Bahattin Büryan Sarayı seem to be owned between the public and private sphere, bearing the traces of both public and private sphere. The customers of the restaurant are made up of people of different age, gender, place of residence, educational background and class. In addition, the restaurant takes on as an important tool to publicitize the local to people from different cities and countries. The study was carried out with (semi-structured) interview, which is one of the qualitative research techniques, by taking restaurant employees as a sample. It seeks answers to study questions by taking the local food habit as the main reference: Which class of people prefer büryan? What makes Büryan attractive for these class? Does the preparation, service and presentation of büryan, which is a cultural habit, serve the branding of Siirt province? Can it be said that büryan is a distinctive activity in the ownership of local culture? Can we mention that eating meat is a special habit for Siirt and the region which you live in?

Keywords
Food culture, restaurant, local food, büryan, Bahattin Büryan Palace

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe