• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Türk Halk Mimarisi Örneklerinden Gediz (Kütahya) Köy Odaları
(Examples of Turkish Folk Architecture Gediz (Kütahya) Village Rooms )

Yazar : Elif Gürsoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 771-798
    


Özet
Milli kültürümüzün önemli unsurlarından olan, köye çeşitli sebeplerle gelen yolcuların ihtiyaçlarının karşılandığı köy odaları, köy halkının sosyal ve kültürel amaçlarla bir araya geldiği sivil mimari örneklerini teşkil etmektedir. Günümüzde çoğunlukla önemini ve işlevini yitiren bu yapıların tespiti ve tanıtımının amaçlandığı çalışmada, Kütahya İli Gediz İlçesi’ne bağlı belde ve köylerde inceleme yapılmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Gediz’deki köy odası örneklerinin birçoğu fonksiyonlarını kaybetmiş ve ne yazık ki kaderine terk edilmiştir. Gediz’de Türk misafirperverliğinin en iyi temsilcisi olan köy odalarını konu alan çalışmada, Güzüngülü Köyü’nde 3, Işıklar Köyü’nde 3, Yaylaköy’de 2, Polat Köyü’nde 2, Cebrail Beldesi’nde 3, Yeğinler Köyü’nde 6, Yağmurlar Köyü’nde 2, Yeşilova Köyü’nde 3 ve Aşıkpaşa Köyü’nde 1 adet olmak üzere toplam 25 adet köy odası yerinde tespit edilmiştir. Örnekler plan ve 2019 yılında çekilmiş fotoğrafları ile desteklenerek, tanıtımı yapılmıştır. Yapılar kat sayısına ve üst kat planına göre değerlendirilerek karakteristik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tek katlı ve iki katlı örneklerin mevcut olduğu bölgede, üst katta dış sofalı ve iç sofalı uygulamalar görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
halk mimarisi, konukseverlik, köy odaları, Gediz, Kütahya

Abstract
Village rooms, which are important elements of our national culture and meet the needs of the passengers coming for the village for various reasons, constitute examples of civil architecture where the residents of the village gather for social and cultural purposes. In the study aiming to identify and promote these structures which mostly have lost their importance and function at the present time, an investigation was conducted in the towns and villages of Gediz District of Kütahya Province. Many of the examples of the village rooms in Gediz dated to the second half of the 20th century have lost their function and unfortunately have been left to their fate. In the study on village rooms in Gediz, which are the best representations of Turkish hopitality, a total of 25 village rooms including 3 in Güzüngülü Village, 3 in Işıklar Village, 2 in Yaylaköy, 2 in Polat Village, 3 in Cebrail District, 6 in Yeğinler Village, 2 in Yağmurlar Vilage, 3 in Yeşilova Village and 1 in Aşıkpaşa Village were identified on-site. The examples were supported and promoted with the plans and photographs taken in 2019. The buildings were evaluated according to the number of storeys and upper floor plan, and their characteristics were tried to be determined. In the district where single-storey and two-storey examples are present, upper floor architectures with outer hall and inner hall have been observed.

Keywords
folk architecture, hospitality, village rooms, Gediz, Kütahya

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe