The Strategic Use of Memory in The Book of Margery Kempe
(Margery Kempe’in Kitabı’nda Hafızanın Stratejik Kullanımı )

Yazar : Azime Pekşen Yakar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 297-310
1504    838


Özet
Margery Kempe’in Kitabı (1430’lar) Margery’nin hayat hikayesini, daha çok Margery’nin ruhsal-dini deneyimlerine, ızdırap ve gelişimine odaklanarak genel hatlarıyla bölümler halinde anlatır. Bu kitap aslında bizzat Margery tarafından dikte edilmiş ve iki farklı katip tarafından yazılmış bir otobiyografidir. Fakat, bu otobiyografi Margery’nin bizzat Tanrı ve Yüce İsa’yla olan sohbetlerini içeren görülerinden yirmi yıl sonra anlatılmış ve yazılmıştır. Böylece, çeşitli türleriyle hafıza kavramı, metnin hem üretim aşamasında hem de metnin kendisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Margery iddia ettiği gibi okur yazar olmayan bir kadın olarak anılarını sadece hafızasına dayanarak anlattığından, neredeyse yirmi beş yılı kapsayan tüm geçmiş anılarını doğru anımsayamıyor olabilir. Hatta, bu anıları seçebilir; manipule edebilir ve çeşitli sebeplerle yeniden oluşturabilir. Bu bağlamda, bu makale Kempe’in Margery’ye ortaçağda yaşayan kadınlara biçilen annelik ve karılık rollerinden farklı olarak mistik, dini otorite ve hacı rollerini nasıl sağladığını incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, Margery Kempe bunu başarabilmek için, Margery’nin hiç aklından çıkmayan travmatik anısı olan ilk doğumunu izleyen görülerini ve farklı stratejilerini de kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Margery Kempe, hafıza, otobiyografi, kadınlık, eş olmak, annelik

Abstract
The Book of Margery Kempe (1430s) narrates Margery’s life story in loosely-knitted episodes mainly focusing on her spiritual experiences, sufferings, and development. It is actually an autobiography dictated by Margery herself and written by two different scribes. However, it is recited and written after twenty years of her visions including personal conversations with God and Jesus Christ. Memory, thus, with its various types occupies a crucial place in both the production process of the text and the text itself. As Margery, an illiterate woman as she claims, recites her experiences relying only on her memory, she may not be able to accurately recollect all memories of the past covering almost twenty-five years. Even, she may select, manipulate, and reconstruct them for various reasons. In this context, this paper aims to analyze how Kempe provides Margery with an alternative role of a mystic, a religious authority, and a pilgrim other than allotted roles of wifehood and motherhood for a medieval woman. To be able to achieve this, Margery Kempe makes use of Margery’s visions beginning after her first childbirth and also other strategies.

Keywords
Margery Kempe, memory, autobiography, womanhood, wifehood, motherhood