Values Folklore in West Lampung Indonesia
(Endonezya- Batı Lampung’daki Değerler Folkloru )

Yazar : Albet Maydiantoro   - Sudjarwo - Listumbinang Halengkara  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 597-608
1680    902


Özet
Bu çalışma, Lampung Eyaleti, West Lampung’daki folklorun envanterini çıkarmayı ve haritalamayı ve folklorun içerdiği kültürel değerleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma türü, West Lampung’da yaşayan insanların hedef kitle olduğu ortamlarda nitel tanımlayıcıdır. Örnekler, kartopu yöntemi ile amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Yanıtlayanlar olarak hareket eden kaynak kişiler, belirli kriterlere göre belirlendi; topluluk liderleri, geleneksel liderler, folklor hakkında doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olan kişiler veya resmi bir hükümet liderleri gibi. Bu çalışmada kullanılan birincil ve ikincil veri olmak üzere iki tür veri vardır. Birincil veriler doğrudan katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilirken, ikincil veriler dolaylı olarak araştırma temasıyla ilgili kitaplar ve tarihsel kayıtlar aracılığıyla elde edilmiş; yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmada folklorun içerdiği kültürel değerleri belirlemek için veri analizi yapılmıştır. Sonuçlar, West Lampung’da yedi folklor ürünü ortaya konulmuştur: 1) Si Pahit Lidah ve Si Mata Empat (Acı Dilin Hikâyesi ve Dört Göz), 2) Naga Danau Ranau (Ranau Gölü Ejderhası), 3 ) Asal Mula Nama Desa Sri Menanti (Sri Menant Köyü’nün kökeni), 4) Kisah Batu Katai ve Larangan Menikah Antara Warga Desa Gandasuli dan Desa Kunyanyan (Katai Taşının Hikâyesi ve Gandasuli ve Kunyanyan Köyü Sakinleri Arasındaki Yasak Evlilik), 5 ) Batu Kepampang (Kepampang Stone), 6) Kisah Si Beguk Sakti (The Story of the Magic Mumps), ve 7) Asal-usul Nama Way Mengaku (The Origins of Way Mengaku). Bu ürünlerde saptanan folklorik değerler; sosyal, dinsel, geleneksel değerler; kibir, açgözlülük, sadakat ve kıskançlık olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
folklor, değerler, kültürel, West Lampung, Endonezya

Abstract
This study aimed at making inventory and mapping the folklore in West Lampung of Lampung Province and finding out the cultural values contained in folklore. This type of research was qualitative descriptive where the population in this study was the people who live in West Lampung. The samples respondents were selected through purposive sampling with snawball method. The key informant who acted as the respondents were determined by specific criteria; such as community leaders, traditional leaders, people who know directly or indirectly on folklore, or a formal government leaders. There were two types of data used in this study, namely primary and secondary data. Primary data were obtained directly from interviews to the respondents while secondary data were obtained indirectly through books and historical records related to the research theme. Data analysis was conducted to determine the cultural values contained in folklore. The results showed that there were seven folklores in West Lampung, namely: 1) Si Pahit Lidah and Si Mata Empat (The Story of the Bitter Tongue and the Four Eyes), 2) Naga Danau Ranau (The Dragon of Ranau Lake), 3) Asal Mula Nama Desa Sri Menanti (The origin of Sri Menant Village), 4) Kisah Batu Katai dan Larangan Menikah Antara Warga Desa Gandasuli dan Desa Kunyanyan (Story of the Katai Stone and Prohibition Marriage between Residents of Gandasuli and Kunyanyan Village), 5) Batu Kepampang (Kepampang Stone), 6) Kisah Si Beguk Sakti (The Story of the Magic Mumps), and 7) Asal-usul Nama Way Mengaku (The Origins of Way Mengaku). The values contained in the folklore were social values, religious values, customs,vanity, greed, faithfulness, and the envy.

Keywords
folklore, values, cultural, West Lampung, Indonesia.