Sindemi: Kuzey Kıbrıs, Seks İşçiliği, Pandemi
(Syndemics: North Cyprus, Sex Workers, pandemia )

Yazar : Zihniye Okray    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : e-kitap
Sayfa :
1223    1304


Özet
Covid-19 pandemisi dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ı da etkilemiştir. Son 30 yılda alan yazına dâhil olan sindemi kavramı sosyal ve çevresel bileşenlerle hastalık yükünü artıran faktörler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Covid-19 pandemisi sırasında özellikle kırılgan diye nitelendirilen meslek grupları ve bireyler pandemiden diğerlerine göre daha fazla ve olumsuz yönde etkilenmiştir. Dünya çapında özellikle seks işçileri ile ilgili alan yazın taraması ile birlikte seks işçilerinin sağlık hizmetlerine erişemedikleri, şiddete maruz kaldıkları ve hâlihazırda var olan damgalanma ve ayrımcılığın şiddetinin arttığı tespit edilmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır gündemi meşgul eden gece kulüpleri ve buralarda konsomatris adı altında çalıştırılan seks işçilerinin pandemi sırasındaki durumları ilgili alan yazın açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sindemi, Pandemi, Kuzey Kıbrıs, seks işçileri

Abstract
Covid-19 pandemic affected Northern Cyprus like other countries in the world.. The concept of syndemia, which has been included in the literature in the last 30 years, has started to be considered as factors that increase the disease burden with social and environmental components. During the Covid-19 pandemic, especially vulnerable occupational groups and individuals were affected by the pandemic more and more negatively than others. With the literature review on sex workers around the world, it has been determined that sex workers cannot access health services, are exposed to violence, and the current stigma and discrimination have increased. The nightclubs that have been on the agenda in Northern Cyprus for many years and the situation of sex workers who are employed under the name of consomatris during the pandemic are discussed in terms of the relevant literature.

Keywords
Syndemics, pandemic, North Cyprus, sex workers