Gastro Medya ve Gastro Kültürün Kavramsal İncelemesi
(A Conceptual Exploration of Gastro Media and Gastro Culture )

Yazar : İlkay Kanık    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa : 83-98
4626    2458


Özet
Gastromedya yeni tüketiciler yaratarak bütün dünyada hâkimiyetini, yeni medya araçları ile kurmaktadır. Yiyecekler ve içecekler, medya araçlarından tarihin hiçbir diliminde olmadığı kadar anlatılmakta, gösterilmekte, fotoğrafları, filmleri çekilmekte ve bu göstergelere eşlik eden hikâyeleri ile birlikte medyada en sık işlenen konulardan biri haline gelmektedir. Yeme ve içme eylemi artık, medyadan alınan mesajların tüketilmesinden sonra gerçekleşen en son eylemdir. Bu yüzden günümüzde yeme-içme eylemi, onu görmekten daha az değerlidir. Gastro medyada üretilen gastro kültür, modern ve sanayi sonrası toplumları yenilen içilenden daha fazla beslemektedir. Bu kültür içinde üretilen mesajlar, gastro kamusal alanın parçası olan gastro medya ile kitlelere iletilir. Gastro kültür, bu mesajlar ile biçimlenen, çok özel bir kültürel alandır. Gastro kültür, küresel boyutta bir akışkanlıkla ülke sınırlarını aşar ve yeni karşılaşmalar ile yeni formlar alır. Gastro gösteriler, medya araçlarında gastro kültürün eğlenceli bir şekilde temsilleri ile şekillenir. Gastro medyada yemek hakkında popüler kültür üretenler, foodieler, gurmeler, yazarlar gastro kültüre değer katarak, küresel kapitalist pazarın içerisinde bu kültürü yeniden inşa ederler. Gündelik hayat estetikleştirilirken, gastro medyada bu sayede estetikleştirmeye katkıda bulunur. Gastro kültürel sermaye sayesinde yiyecekler ve içecekler, estetikleştirilmiş bir tüketim metası haline de dönüştürülmüştür. Ötekinin kim olduğuna dair deneyim yaşamayı cazip hale getiren yemek kültürünün paylaşımı, kozmopolitan bireylerin ortaya çıkmasına da katkı sağl

Anahtar Kelimeler
Gastronomi, Medya, Gastro Gösteri, Gastro Medya, Gastro Kültürel Sermaye,

Abstract
Gastromedia is creating a world hegemony by creating a media network. Food and drinks are widely being showcased in media accompanied by their pictures, movies and stories in an unprecedented degree. Such popularization of eating and drinking in media results in the actual practice of eating and drinking. As such the significance of the actual practice of eating and drinking is less so than its presentation. In modern and post-industrial societies, the gastro-culture created in gastro-media manipulates eating and drinking practices much more than the actual practice itself. Messages produced in this culture are conveyed to the masses by means of gastro-media which in turn is a part of the gastro public sphere. Gastro- culture is a very peculiar culture shaped by these messages. Gastro-culture is dynamic in that it transcends national boundaries and takes new forms with new interactions. Display of gastro-culture in the media with its amusing representation shapes the gastro-culture. Foodies, gourmets, writers contribute to the creation and increase the value of gastro popular culture and reconstruct this culture within the global capitalist markets. While the daily life is being aestheticized the gastro-media contributes to this process. Food and drinks are transformed into aestheticized consumer products by means of gastro-cultural capital. Displays of gastro-culture give an opportunity to recognize identities of the people encountered which in turn create the emergence of cosmopolitan individuals.

Keywords
Gastronomy, Media, Gastro Performance, Gastro Media, Gastro Cultural Capital,