• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Defiance of Patriarchy in Le Guin’s "The Left Hand of Darkness"
( Le Guin’in Karanlığın Sol Eli Romanında Ataerkiye Meydan Okuma )

Yazar : Emre Say    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 285-296
    


Özet
En hafif ifadeyle ataerki, erkeksi olanın mutlak üstünlüğünü öngören bunu sağlayıp sağlamlaştırmayı amaçlayan baskıcı bir düşünce yapısıdır. Ataerki, katı ikili karşıtlıklar zemini üzerinde hareket eder. Ataerkinin omurgasını oluşturan özcü vurgu göze batacak şekilde heteroseksist bir düsturu temel almaktadır. Bu düstur, insan türünün değişemez ve sorgulanamaz biçimde keskin bir kadın-erkek ikililiğine ayrılmasını öngörür. Öngörülen bu kadın-erkek ayrımı baştan içselleştirilmesi beklenen, ‘resmi olarak onaylanıp olumlanan’ biricik cinsel yönelim olan heteroseksüelliğe dayanmaktadır. İşte Ursula Le Guin, Karanlığın Sol Eli romanında ikili karşıtlık takıntısı olan, katı ve aynı zamanda da durağan olan ataerkiye adeta meydan okumaktadır. Bunu, ataerkinin olmazsa olmaz özelliklerinden olan cinsiyet temelli değişmezliği ortadan kaldırarak başarmaktadır. Le Guin’in özcülük karşıtı savının ‘öz’ünü işte bu durağan olmayan, değişebilir cinsiyet rolleri oluşturmaktadır. Romanda ustaca sergilenip işlenen bu sav; ataerkinin, ataerkiyle ilgili özelliklerin ya da doğrudan ataerkiden kaynaklanan tutumların, baştan heteroseksüel olduğu varsayılan kadın-erkek karşıtlığının dayatılmasına ve içselleştirilmesine dayandığını ikna edici biçimde göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Le Guin, ütopya, feminizm, cinsiyet, ataerki, düalizm

Abstract
Patriarchy can succinctly be defined as, to say the least, an oppressive frame of mind operating on the principle of dualities in a way as to ordain, maintain, and consolidate the absolute superiority of masculinity. Patriarchy’s ‘essential(ist)’ emphasis is predicated on a blatantly heterosexist conviction decreeing the austere segregation of human species as female and male consigned to an unalterable as well as unchallengeable sexual orientation – i.e. heterosexuality – and relevant gender roles issuing from this single ‘officially acknowledged and approved’ sexual orientation. What Ursula Le Guin achieves in The Left Hand of Darkness is the subversion of the dualism-prepossessed, stringent, and simultaneously ‘stagnant swamp’ of patriarchy by delineating a mode of existence where rigid female-male duality is wiped out through the introduction of alterable sexes. This non-essentialist, or rather to be more precise, anti-essentialist ‘essential’ argument deftly displayed and handled in the novel convincingly demonstrates that patriarchy as well as attributes relevant to it or attitudes directly emanating from it is embedded in the indoctrination and internalization of taken-for-grantedly heterosexual female-male dichotomy.

Keywords
Le Guin, utopia, feminism, gender, patriarchy, dualism

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook