Defiance of Patriarchy in Le Guin’s "The Left Hand of Darkness"
( Le Guin’in Karanlığın Sol Eli Romanında Ataerkiye Meydan Okuma )

Yazar : Emre Say    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 285-296
1487    920


Özet
En hafif ifadeyle ataerki, erkeksi olanın mutlak üstünlüğünü öngören bunu sağlayıp sağlamlaştırmayı amaçlayan baskıcı bir düşünce yapısıdır. Ataerki, katı ikili karşıtlıklar zemini üzerinde hareket eder. Ataerkinin omurgasını oluşturan özcü vurgu göze batacak şekilde heteroseksist bir düsturu temel almaktadır. Bu düstur, insan türünün değişemez ve sorgulanamaz biçimde keskin bir kadın-erkek ikililiğine ayrılmasını öngörür. Öngörülen bu kadın-erkek ayrımı baştan içselleştirilmesi beklenen, ‘resmi olarak onaylanıp olumlanan’ biricik cinsel yönelim olan heteroseksüelliğe dayanmaktadır. İşte Ursula Le Guin, Karanlığın Sol Eli romanında ikili karşıtlık takıntısı olan, katı ve aynı zamanda da durağan olan ataerkiye adeta meydan okumaktadır. Bunu, ataerkinin olmazsa olmaz özelliklerinden olan cinsiyet temelli değişmezliği ortadan kaldırarak başarmaktadır. Le Guin’in özcülük karşıtı savının ‘öz’ünü işte bu durağan olmayan, değişebilir cinsiyet rolleri oluşturmaktadır. Romanda ustaca sergilenip işlenen bu sav; ataerkinin, ataerkiyle ilgili özelliklerin ya da doğrudan ataerkiden kaynaklanan tutumların, baştan heteroseksüel olduğu varsayılan kadın-erkek karşıtlığının dayatılmasına ve içselleştirilmesine dayandığını ikna edici biçimde göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Le Guin, ütopya, feminizm, cinsiyet, ataerki, düalizm

Abstract
Patriarchy can succinctly be defined as, to say the least, an oppressive frame of mind operating on the principle of dualities in a way as to ordain, maintain, and consolidate the absolute superiority of masculinity. Patriarchy’s ‘essential(ist)’ emphasis is predicated on a blatantly heterosexist conviction decreeing the austere segregation of human species as female and male consigned to an unalterable as well as unchallengeable sexual orientation – i.e. heterosexuality – and relevant gender roles issuing from this single ‘officially acknowledged and approved’ sexual orientation. What Ursula Le Guin achieves in The Left Hand of Darkness is the subversion of the dualism-prepossessed, stringent, and simultaneously ‘stagnant swamp’ of patriarchy by delineating a mode of existence where rigid female-male duality is wiped out through the introduction of alterable sexes. This non-essentialist, or rather to be more precise, anti-essentialist ‘essential’ argument deftly displayed and handled in the novel convincingly demonstrates that patriarchy as well as attributes relevant to it or attitudes directly emanating from it is embedded in the indoctrination and internalization of taken-for-grantedly heterosexual female-male dichotomy.

Keywords
Le Guin, utopia, feminism, gender, patriarchy, dualism