Türk Yazılı Basın Tarihinde Özne Olarak Kadın: Bâb-ı Âli’den Kıbrıs Türk Basınına – Basına Yön Veren Kadın Gazeteciler
(Woman as a Subject in the History of Turkish Printed Press: From Bâb-ı Âli to the Turkish Cypriot Press - Female Journalists Leading the Press )

Yazar : Elif Asude Tunca    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : e-kitap
Sayfa :
1435    832


Özet
Bu çalışmada farklı sosyo-ekonomik yapıda ve dönemlerde yetişen ancak “mücadeleci kişilik” ve “toplumlarını ve mesleklerini yönlendirme” ortak paydasında buluşan 3 kadın gazeteciden söz edilmektedir: Kıbrıs’ta 1935 – 1937 yıllarında Ses gazetesinde gazetecilik mesleğini icra eden Ulviye Mithat ve 19 yaşında başladığı gazetecilik mesleğini, babasının vefatı üzerine 1943 – 1946 yıllarında gazetenin imtiyaz sahibi olarak sürdüren Bedia Okan ile Türkiye’de Bâb-ı Âli’de, 1952 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladığı muhabirlik hayatını 1993 yılında Milliyet gazetesinden emekli olarak tamamlayan ilk adliye muhabiri Vasfiye Özkoçak. Bu çalışma, birbirinin üzerine gelen dönemlerde yaşamış ve gazetecilik yapmış bu 3 kadın gazeteci hakkında yazılan yazılar ve yapılan röportajların incelenmesi ışığında; yaşamlarını, çalışmalarını ve görüşlerini yorumlarken arka planda yaşadıkları dönem ve döneme yön veren baskın unsurların bir sentezinin oluşturulmasını da hedefleyen nitel bir çalışmadır. Çalışma, eleştirel medya ve kadın çalışmaları ile feminizm ışığında, 3 kadının yaşadığı dönemlerin bir çerçevesini çizerken, basın gibi zor bir alanda, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelme noktasında mücadeleci kimlikleriyle varlık gösteren ve gerek kişilikleri gerekse yazılarıyla mesleklerine ve topluma katkı koyan bu 3 kadını ele almaktadır. Onların azimli çabalarıyla, kadınların basında sadece habere konu birer “nesne” olarak algılanmalarının değil habere ve topluma yön veren “özne” olabilecekleri gösterilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ulviye Mithat, Vasfiye Özkoçak, Bedia Okan, Kıbrıs Türk basını

Abstract
In this study, 3 female journalists who were raised in different socio-economic structure and periods, but who met on the common ground of “fighting personality” and “guiding their society and professions” is studied. Ulviye Mithat who performed journalism profession in Cyprus Ses Newspaper between 1935 and 1937, and Bedia Okan, who started her journalism career at the age of 19 and become owner of the Söz Newspaper between 1943–1946 upon the death of his father, and Vasfiye Özkoçak, who was the first court reporter of Bâb-ı Âli who worked as a reporter in Bâb-ı Âli between 1952 – 1993 and who is known as the first court reporter of Bâb-ı Âli. In the light of the study, while the articles, documentaries, and interviews done/written about these 3 women journalists who lived in sequential periods are interpreted, a synthesis of the dominant factors that shaped their periods is done as well. In the light of the critical media, women studies and feminism, this study draws a frame of the periods that 3 women lived, and deals with these 3 women who contributed to their profession and society with both their personalities and writings. With their efforts, it is tried to show that women are not objects in news but subjects that leaded societies and the news.

Keywords
Ulviye Mithat, Vasfiye Özkoçak, Bedia Okan, Turkish Cypriot written press