• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Orhan Hançerlioğlu’nun İnsansız Şehir’inde Köylüler ve Kentliler
( Townspeople and Peasants in the Unmanned City by Orhan Hancerlioglu )

Yazar : Meral Demiryürek    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 687-704
    


Özet
Orhan Hançerlioğlu (1916-1991) Trakya bölgesinde, Anadolu’da ve İstanbul’da çeşitli devlet memuriyetlerinde bulunmuş bir yazardır. Günümüzde çoğunlukla felsefe alanındaki kitaplarıyla tanınır. Hâlbuki roman ve hikâyelerinde yaşadığı, gözlemlediği yerleri insan, doğa ve gelenek bağlamında anlatmasıyla Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle, 1946-1953 yılları arasında yayımlanan hikâyeleri, İstanbul insanının yanı sıra kentten uzakta görevli bir aydının bakış açısıyla köylüye dair ayrıntılara yer verişiyle ilgi uyandırır. Hikâyelerde köy ortamındaki kentlinin varlığına dayalı zıtlık, kırsal yerleşim kültürü algısını güçlendirici ve şaşırtıcı bir etki yaratır. Bu çalışmanın amacı, vefatının 30. yılında Orhan Hançerlioğlu’nun Türk edebiyatındaki yerini hatırlatarak İnsansız Şehir (1953) adıyla kitaplaşan hikâyelerinde 1940’lı yıllarda kentte ve köyde hayat mücadelesini sürdüren Türk insanının çevreye bağlı olarak geliştirdiği karakteristik davranış biçimlerini kurgusal yapının imkânları aracılığıyla incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Cumhuriyet dönemi, Türk hikâyesi, köy edebiyatı, kent yaşamı, Trakya, Anadolu

Abstract
Orhan Hancerlioglu (1916-1991) was a writer who served in civil service positions in Istanbul, Anatolia and Thrace. Although at the present day he is usually remembered with his philosophical works, he had contributed to the Turkish literature with his novels and stories, in which he had told his observations about the places where he had lived and observed depending on people, nature and tradition. In particular, his stories which were published between 1946 and 1953 drew attention with his observations about the people living in Istanbul together with the details about Turkish villagers from the point of view of a townsman who had to serve away from the city.  The contrast depending on a townsman who live in a village creates an astonishing and strengthening effect of the perception about rural settlement. Depending on the features of Turkish peasants and townsmen which were presented by Hancerlioglu in his Unmanned City, which was published in 1953, this essay seeks to commemorate him on the 30th anniversary of his death, examine the various aspects of Turkish people’s abilities in rural and urban life through the possibilities of fictional structure and remember his place in Turkish literature. 

Keywords
Republic era, Turkish story, countryside literature, urban life, Thrace, Anatolia

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe