• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Hekimlik Mesleğine İlk Geçiş Riti: Beyaz Önlük Giyme
(The First Rite of Transition to the Medical Profession: Wearing a White Coat )

Yazar : Aslı Büyükokutan Töret    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 108
Sayfa : 993-1012
    


Özet
Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin mesleğe geçişlerini temsil eden beyaz önlük giyme töreni, hekimlik mesleğindeki ilk geçiş ritidir. Öğrencilerin aile ve yakınlarının da katıldığı törende, öğretim üyeleri, öğrencilere beyaz önlük giydirmektedir. Önlük giyme töreninin ardından öğrenciler hep birlikte temelini Hipokrat yemininden alan bir andı okumaktadır. Beyaz önlüklerle çekilen toplu fotoğrafların ardından tören sona ermektedir. Yazıda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimleri, öğrencileri ve öğrencilerin aileleriyle yapılan görüşmelerden hareketle, hekimlik mesleğindeki Beyaz Önlük Giyme töreni üzerinde durulmuştur. Törenin iki temel sembolü olan beyaz önlüğün öğretim üyeleri tarafından öğrencilere giydirilmesi ve hekimlik andının edilmesi uygulamaları yapısal ve işlevsel özellikleriyle ele alınmıştır. Tespit ve değerlendirmeler sonucunda, beyaz önlük giyme töreninin, hekim adaylarının hekimlik mesleğine kabulü açısından önemli bir görevi yerine getirdiği görülmüştür. Öğretim üyeleri, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirirken hem onları tebrik edip onurlandırmakta hem de değerli bir mesleğe girişlerini kutlamaktadır. Kendine özgü birtakım kuralları ve düzeni olan törenin her yıl tekrarlanması bir taraftan sürekliliğini sağlarken diğer taraftan öğrencilere tıp etiği kurallarını da aktarmaktadır. Tıp mesleğinin yüceliğine ve sağlığın kutsiyetine dair yapılan konuşmalarla öğrencilerin grup kimliğinin oluşması sağlanmaktadır. Hekimlik andı ile öğrenciler ortak bir hissi ve duygusal deneyimi paylaşmaktadır. Evlatlarının saygın bir mesleğe törenle girişini görmek aileleri de onurlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, Tıp fakültesi, beyaz önlük giyme töreni, hekimlik mesleği, rit.

Abstract
The ceremony of wearing a white coat, which represents the transition to the profession of new medical students, is the first rite of transition in the medical profession. At the ceremony attended by students' families and relatives, faculty members dress students up in white coats. After the white coat-wearing ceremony, the students all swear an oath that is based on the Hippocratic oath. The ceremony ends after the collective photographs are taken in white coats. In the article, the white coat ceremony in the medical profession was emphasized, based on the interviews made with the physicians of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, students and families of the students. The practice of dressing the students up in the white coat by the faculty members and the Hippocratic oath, which are the two basic symbols of the ceremony, was handled with their structural and functional features. As a result of the determinations and evaluations, it is seen that the white coat ceremony fulfilled an important task in terms of the acceptance of the doctor candidates to the medical profession. The faculty members both congratulate and honor students while dressing them up in white coats and celebrate their entry into a valuable profession. The annual repetition of the ceremony, which has its own rules and order, ensures its continuity on the one hand, and on the other hand, conveys the rules of medical ethics to the students. With the speeches about the glory of the medical profession and the holiness of health, the formation of the group identity of the students is ensured. With the Hippocratic oath, students share a common feeling and emotional experience. Seeing their children enter a respected profession with a ceremony honor families, as well.

Keywords
Eskişehir, Faculty of Medicine, white coat ceremony, medical profession, rite.

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
,