Meslekî Folklor
(Occupational Folklor )

Yazar : Robert McCarl   Çeviren  Süheyla Sarıtaş - Berna Ayaz
Türü : Derleme Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 621- 632
1335    852


Özet


Anahtar Kelimeler
Mesleki folklor, folklor, iş hayatı

Abstract


Keywords