• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? Risk Toplumu ve Distopya
(Do Androids Dream of Electric Sheep? Risk Society and Distopia )

Yazar : Halil Özdemir   - Sadullah Seyidoğlu  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 109
Sayfa : 97-114
    


Özet
Bu çalışmada, 1968 yılında Philip K. Dick tarafından yazılmış Bilimkurgu türünde kült bir eser olan “Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?” adlı eserin, Ulrich Beck’in “Risk Toplumu” kuramı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Temel amaç bu olmakla birlikte, eserde “Distopya” özelliklerini taşıyan unsurların, bu bağlamda geçen olayların ve kavramların yorumlanması ve değerlendirilmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Çalışmada, son III. Dünya Savaşı sonrası Postmodern çağda oluşan küresel felaketlerin yol açmış olduğu olaylar ve olgular Risk Toplumu kuramı kapsamında ele alınarak, bahsedilen savaş sonrasında ortaya çıkan risklerin doğal çevrede yol açtığı hasarlar; toplumsal alana yansıyan korkular, endişeler ve gelecek kaygıları irdelenmiştir. Eserin taşıdığı Distopik özellikler incelenmiş, eserde yazarın hayal gücü ve kurgusunun gelecekte gerçekleşmesi beklenen bir kurgu olup olmadığı ayrıca tartışılmıştır. Elde edilen bulgular sosyolojik açıdan yorumlanmış, Bilim-kurgu türüne yansıtılmış öğeler Distopik kurgu ve edebi açıdan değerlendirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, Distopik kurgu ve Ulrich Beck’in Risk Toplumu kuramı açısından elde edilen bulguların karşılaştırılmalı analizleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Philip K. Dick, Androidler Elektrik Koyun Düşler Mi?, distopya, ütopya, risk toplumu

Abstract
This study seeks to investigate the work titled “Do The Androids Dream of Electric Sheep?”, a cult science fiction work written by Philip K. Dick in 1968, in terms of Ulrich Beck's “Risk Society” theory. Although the overall aim is to analyse the work based on the relevant theory, another aim of the study is to interpret and evaluate the elements that have the characteristics of “Dystopia”, the events and concepts in this context. In the study, the events and phenomena caused by the global disasters that occurred in the Postmodern era during the post third Terminus World War were discussed within the scope of Risk Society theory along with examination of the damages caused by the risks that emerged after the mentioned war in the natural environment, fears, uneasiness and future concerns reflected in the social sphere. The dystopian characteristics of the work and whether the author’s imagination and fiction is an expected fiction in the future were examined. The findings were interpreted sociologically, and the elements reflected in the science-fiction genre were evaluated in terms of dystopian fiction and literature. This study includes comparative analyzes of the findings in terms of dystopian fiction and Ulrich Beck’s Risk Society theory.

Keywords
Philip K. Dick, Do The Androids Dream of Electric Sheep?, distopia, utopia, risk society

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook