• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı
(Police and Social Media: Twitter Use of City Police Headquarters in Turkey )

Yazar : Deniz Özçetin   - Burak Özçetin  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 19-48
5376    1249


Özet
Güvenlik güçlerinin sosyal medyadaki varlıklarını ve sosyal medya performanslarını sorunsallaştıran bu çalışmada, Türkiye’de 2014 yılı içerisinde en az 1 tweet atmış olan resmi il emniyet müdürlüğü Twitter hesaplarının bir yıl süresince attıkları tüm tweetler (28 il emniyet müdürlüğü, 6371 tweet) içerik analizine tabi tutulmuştur. Farklı ülkelerdeki emniyet güçlerinin sosyal medya kullanımını da karşılaştırmalı bir çerçevede ele alan çalışma, polisin ve zapt etmenin siyasal ve toplumsal işlevlerini analitik ve kuramsal bir perspektiften ele almaktadır. Çalışma polisin sosyal medya kullanımının bir yandan sosyal medyanın kontrol ve denetim sürecinin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Diğer yandan polisin sosyal medya kullanımı Toplum Destekli Polislik olgusunun bir parçası ve uzantısı olarak düşünülmelidir. Sosyal medyada paylaşılan mesajların niteliği, polisin toplumsal hayatın yeniden örgütlenmesi, toplumsal dayanışma örüntüleri ve rollerin yeniden üretilmesinde kendine biçtiği müdahaleci rolü teyit eder niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Twitter, sosyal medya, polis, gözetim, toplum destekli polislik

Abstract
This article discusses the presence and performance of security forces in the social media in Turkey through the content analysis of the tweets sent by city police headquarters’ official Twitter accounts in 2014 which have tweeted at least once (28 city police headquarters, 6371 tweets). Comparing and contrasting the social media uses of police forces in different countries, this article examines the political and social functions of policing from an analytical and theoretical perspective. It underlines the fact that the social media use of police is a part of the control function of social media. On the other hand, social media use of police is a part of the phenomenon of Community Policing. The characteristics of the tweets reinforces the selfascribed interventionist role of the police in the reproduction and reorganization of social life, solidarity relations and roles.

Keywords
Twitter, social media, police, surveillance, community policing

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr