• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Representation of Myth, Folklore and Oral Tradition in Gao Xingjian’s Soul Mountain
(Gao Xingjian’ın Ruh Dağında Mit, Folklor ve Sözlü Geleneğin Temsili )

Yazar : Anurag Bhattacharyya    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 109
Sayfa : 55-66
    


Özet
Gao Xingjian, kahramanın Yangtze Nehri'nin kaynağından Çin Denizi ile buluşana kadar beş aylık yolculuğunu izleyen ünlü romanı Ruh Dağı ile tanınan, Edebiyatta Çinli bir Nobel Ödülü sahibidir. İsimsiz anlatıcı, Doğu Çin'in Tibet sınırındaki uzak yerlerine bir gezi yapar ve Mao Zedong liderliğindeki Kültür Devrimi'nin yol açtığı yıkıma dikkat çeker. Kızıl Muhafızlar, kalkınma adına ve moderniteyi kucaklama çabalarıyla, halkın topraklarına ve yerine kök salma duygusunu tamamen yok etti ve onları yapay ve bu insanlara yabancı bir yaşamı benimsemeye zorlayan bir tür zorunlu hafıza kaybı dayattı. Gao Xingjian, romanında azınlık topluluğunun rüyalarını ve sözlü halk anlatılarını araştırıyor ve ayrıca kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olan çeşitli mitleri, inançları, efsaneleri ve ritüelleri araştırıyor. Makale, nesilden nesile aktarılan sözlü gelenekte medeniyetin karakteristik biçimini ve geleneklerini, efsanelerini, geleneksel bilgilerini, inançlarını, hurafelerini ve kültürlerini korumada mitlerin, folklorun ve sözlü geleneğin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kritik siyasi durum altında gömülü geçmişin izlerini temsil etmeye çalışır. Soul Mountain, ulusun geçmişine bir yolculuk yapar ve daha sonra onu bu yerli halkın ekolojik mirasını vermek ve korumak için bir kaynak olarak kullanır. Metnin çözümlenmesinde yerel ekoeleştiri, yer, peyzaj, derin ekoloji, biyosentizm gibi ekoeleştiri metodolojik araçları kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gao Xingjian, yerli ekoeleştiri, kültürel bellek, mitler, manzara

Abstract
Gao Xingjian is a Chinese Nobel Laureate in Literature best known for his renowned novel Soul Mountain that traces the five month journey of the protagonist from the source of the Yangtze River till it meets the China Sea. The unnamed narrator makes a trip to the remote places of the eastern China bordering Tibet and highlights the ravages caused by Cultural Revolution under the leadership of Mao Zedong. In the name of development and in their bid to embrace modernity the Red Guards completely destroyed the people’s sense of rootedness to their land and place and imposed a kind of forced amnesia that compelled them to adopt a life that is artificial and alien to these people. Gao Xingjian in his novel explores the dreams and oral folk narratives of the minority community and also explores the various myths, beliefs, legends and rituals that is integral to their culture. The paper seeks to examine the role of myths, folklore and oral tradition in preserving the characteristic form of civilization and its customs, legends, traditional knowledge, beliefs, superstition and cultures in oral tradition which are transmitted from generation to generation. It further makes an attempt to represent the traces of the buried past under the critical political situation. Soul Mountain makes a journey into the past of the nation and then used it as a source of imparting and preserving the ecological heritage of these indigenous people. The methodological tools of ecocriticism like indigenous ecocriticism, place, landscape, deep ecology, biocenticism have been applied for the analysis of the text.

Keywords
Gao Xingjian, indigenous ecocriticism, cultural memory, myths, landscape

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook