• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Feeling Like The Colorado River: A Groundwork for Restoration Ecocriticism
(Colorado Nehri Gibi Hissetmek: Restorasyon Çevreci Eleştirisi’nin Temelleri )

Yazar : Ufuk Özdağ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 109
Sayfa : 1-18
    


Özet
Çevrecilik yeni bir döneme girmiştir. Son otuz yıldır dünya çapında toplumlar, toprak, hava ve su kirliliği, toksisite, kirletilmiş çevrelere bağlı hastalıklar, ormanların yok edilmesi, toprak erozyonu, dağ zirvesi madenciliği ve diğer insan kaynaklı çevre tahribatlarına dikkat çektiler. Günümüz ise aktif katılımlı çevrecilik faaliyetlerine sahne oluyor. Ekolojik restorasyon hareketi kapsamında toplumların, tabandan gelen yeşillendirme faaliyetlerini hızlandırdığına, daha verimli topraklar,gıda güvenliği ve insan/doğa sağlığı için arazilerin geniş çaplı onarımına dahil olduklarını görüyoruz. Bu makalenin odaklaştığı soru ise edebiyatçıların, söz konusu ekolojik restorasyon konusundaki gelişmelere nasıl yanıt vereceğidir. Varolan çevreci eleştiri ekolleri çevre farkındalığına büyük oranda katkı sağlamış olsalar da bu makale, peyzajlardan ve yerel çevre tarihinden ilham almış edebiyat ve kültür metinlerinin aktif katılımlı çevreciliğe yönelik çalışılması gereğine parmak basmaktadır. Makale restorasyon çevreci eleştirisine bir tanım getirerek bu yeni ekoeleştirel ekolü, çoğunlukla insan kaynaklı toprak/su/denizel alan tahribatı olan yerlerde bireysel veya kolektif restorasyon çabalarını inceleyen, veya bu eylemlere ilham veren, edebiyat ve kültür metinlerinin ekoeleştirel yönden çalışılması olarak ifade etmektedir. Makale, Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı’nda, çevreci eleştirmenlerin, toprakların, suların, denizel alanların (ve yerel türlerin) restorasyonuna nasıl katkı sunacaklarına dair temelleri atarak, örneklemeyi Edward Abbey’nin dünya çapında yerel bölgelerde nehirlerin restorasyonunu tetikleyen öncü eseri Desert Solitaire [ÇöldeTek Başına] ile göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Restorasyon çevreci eleştirisi, restorasyon ekolojisi, etik sorumluluk, Çölde Tek Başına

Abstract
Environmentalism has entered a new phase. For the past three decades, communities around the world have been voicing land, air, water pollution, toxicity, diseases connected to contaminated environments, clearcutting, soil erosion, mountaintop removal, and other anthropogenic damages to the environments. Currently, there is action in the most hands-on way. Within the ecological restoration movement, grassroots regreening activities have speeded up and communities are engaged in land healing efforts for land productivity, food security, and human wellness. This article poses the question: what will be the response of the English profession to this new trend of ecological restoration? Although existing ecocritical schools have contributed to environmental awareness broadly, this article proposes the study of literary and cultural texts inspired by landscape and local environmental history for hands-on awareness and engagement. The article defines restoration ecocriticism as the ecocritical study of literary and cultural texts that explore or inspire individual or collaborative community restoration efforts in the degraded lands/waters, most often caused by anthropogenic activities. It lays the groundwork of how ecocritics may contribute to restoring the lands/waters (and native species) in the UN Decade on Ecosystem Restoration through Edward Abbey’s Desert Solitaire, a landmark text that inspires river restoration in the local areas around the globe.

Keywords
Restoration ecocriticism, restoration ecology, ethical responsibility, Desert Solitaire

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook