Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafindan Oluşturulan Haberlerin Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili?”
(Citizen Journalism and Democracy )

Yazar : Kely Kaufhold   - Sebastian Valenzuela - Homero Gil de Zúñiga  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 235-249
5811    1576


Özet
Profesyonel gazeteciliğin demokratik yurttaşlığa katkısı iyice yerleşmiş durumdadır, fakat çevrimiçi kullanıcılar tarafından oluşturulan haberlerin yaygınlaşması, yurttaş gazeteciliğinin de benzer bir rol oynayıp oynamadığı sorusunu sormayı gerektirmektedir. Bu çalışmada profesyonel gazetecilik ve yurttaş gazeteciliğinin kullanımı ve onlara duyulan güven, siyasal bilgi ve katılımla ilişkilerini ortaya koymak için analiz edilmiştir. Kullanıcı temelli gazeteciliğin, ulusal politik figürlerle ilgili bilgi birikimiyle negatif; daha yüksek düzeyde çevrim içi ve çevrim dışı katılımla güçlü ve pozitif bir ilişkisi bulunmaktadır; profesyonel haber medyası ürünleri ise bilgi ve çevrim dışı katılım aracılığıyla elde edilmektedir. Kullanıcı tarafından üretilen haberlere duyulan güven, yurttaş gazeteciliği ve çevrimiçi katılım arasındaki bağlantıyı güçlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Profesyonel gazetecilik, medya, haber medyası

Abstract
--------

Keywords
Profesyonel gazetecilik, medya, haber medyası