Heroic Values in Jaka Tingkir Folklore from Javanese Culture
(Java Kültürü’nden gelen Jaka Tingkir Folkloru’nda Kahramanlığın Değeri )

Yazar : Agus Widiyanto  - Suyitno - Supana  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 1149-1170
1823    1086


Özet
Jaka Tingkir folkloru, Endonezya'nın Orta Java Eyaleti, Sragen Regency'de popüler olan bir Cava kültürü biçimidir. UNESCO, bu folkloru Endonezya kültürü olarak kabul etti ve insanların onu bir karakter oluşturma aracı olarak kullanabilmeleri için iyi bir değeri var. Bu araştırma Jaka Tingkir folklorundaki kahramanlık değerlerini betimlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma folklor yaklaşımıyla yapılmış bir araştırmadır. Bu araştırma iki veri kaynağından oluşmaktadır. Sözlü veri ve birincil veri kaynağı olarak Muhammed Aziz, Suparno, Andun Jailani ve Iswahyudi.Orta Java Folkloru Jaka Tingkir, epik roman Jaka Tingkir: Jalan Berliku Menjemput Wahyu ve Babad Demak 2 Yazılı veri ve ikincil veri kaynakları olarakÖrneklem seçimi olarak amaçlı örnekleme kullandım. Bu araştırmada veri toplama yöntemleri, sözlü veriler için öyküleyici görüşmeler ve yazılı veriler için literatür çalışmalarıdır. Verilerin geçerliliği kaynak üçgenlemesidir. Veri analiz yöntemleri, yani fonksiyonel analiz ve doküman analizi. Bu araştırmanın sonuçları Jaka Tingkir'in karakterinin kahramanlık değerleri olan iyi ahlak, fedakarlık, vatanı savunma, disiplin, asla pes etme, cesur, dürüstlük, sorumluluk, güven ve liderliktir. Hayvanlar ve insanlar gibi canlılar bu değerleri yaşamlarında uygulayabilirler. Bu değerler bir ve birden fazla kişiye hitap edebilir. Bu kahramanlık değerlerini inceledim çünkü bu değerlere sahip olmak günümüz toplumunda karakter oluşturma aracı olarak faydalıdır.

Anahtar Kelimeler
Jaka Tingkir, Cava kültürü, Endonezya, kahramanlık değerleri, folklor

Abstract
The Jaka Tingkir folklore is a form of Javanese culture that is popular in Sragen Regency, Central Java Province, Indonesia. UNESCO has recognized this folklore as Indonesian culture and has good value so that people can use it as a means of character building. This research aimed to describe the heroic values in the folklore of Jaka Tingkir. This research was a research with a folklore approach. This research consisted of two data sources. Muhammad Aziz, Suparno, Andun Jailani, and Iswahyudi as verbal data and primary data sources. The Central Java Folklore Jaka Tingkir, the epic novel Jaka Tingkir: Jalan Berliku Menjemput Wahyu, and Babad Demak 2 as written data and secondary data sources. I used purposive sampling as the sample selection. Data collection methods in this research, namely narrative interviews for verbal data and literature studies for written data. The validity of the data was source triangulation. Data analysis methods, namely functional analysis and document analysis. The results of this research are the heroic values of Jaka Tingkir's character, namely good morals, willing to sacrifice, defend the country, discipline, never give up, courageous, honesty, responsibility, confidence, and leadership. Living things, such as animals and humans can implement these values in life. These values can be addressed to one and more than one person. I examined these heroic values because having these values is useful as a means of character building in today's society.

Keywords
Jaka Tingkir, Javanese culture, Indonesia, heroic values, folklore