Anadolu’ya Göç Etmiş Bulgaristan Türklerinin Kutlama Törenleri ile Bu Törenlerde Yer Alan Müzikler
(Celebration Ceremonies of Bulgarian Turks’ Who Placed to Anatolia and Music in These Ceremonies )

Yazar : Zekiye Çağımlar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 93
Sayfa : 151-166
6272    2479


Özet
Türk azınlığın Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana en yoğun olduğu Balkan ülkesi Bulgaristan’dır. Cumhuriyet döneminde Türk-Bulgar ikamet sözleşmesiyle göçler bir süre sistemli olarak yapılmıştır. Bu kapsamda 1923-1939 döneminde toplam 198.688 göçmen soydaş gelmiştir. Bu dönemden sonra göçler sistemli olarak sürdürülmediği gibi, büyük çoğunluğu isteğe bağlı olarak değil zorunlu olarak yapılmıştır. Göç bir milletin toprağından, geçmişinden, atalarının mezarından, hatta o topraklarda hayalini kurduğu geleceğini geride acı içinde bırakılıp, yeni bir toprakta sıfırdan başlamaktır. Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalmış vatandaşlarımız geldikleri topraklarda sürdürdükleri günlük yaşam uygulamaları kadar, geleneksel yaşam uygulamalarını da yeni geldikleri topraklarda uygulamaya çalışmış fakat zaman içinde yerleştikleri yöre kültürüne uyum sağlamışlardır. Bu çalışmada Bulgaristan’dan göç etmiş vatandaşlarımızın düğün, sünnet Hıdırellez gibi kutlama törenleri geçmiş ve şimdi olarak ele alınarak verilecektir. Derlemeler Adana, Mersin, İstanbul, İzmir, Bursa yöresinde yapılmıştır. Kaynak kişiler ile görüşme, yazılı kaynak incelemesi ile yapılan çalışma ile ulaşılan sonuç, göç gibi acımasız bir kavramın kültür değerleri üzerindeki etkisini Bulgaristan’dan göç etmek zorunda bırakılmış Türkler örneği ile verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anatolia; migrants from Bulgaria; Turks; migration; celebration; ceremony; music

Abstract
Bulgaria is the Balkan country where the Turkish minority live intensively since the time of the Ottoman Empire . During the Republican period, immigration was systematically carried out for a while under the Turkish-Bulgarian residence agreement. Within this context, a total of 198,688 immigrants came during the period 1923-1939. Since this period, immigration has not been carried out systematically, and most of the time immigration has not been done by voluntarily. Immigration is to start from scratch in a new land, leaving behind their lands under the harrow of a nation from their land, their past, their ancestors’ graves, even their future that they dream of in that land. Our citizens, who have been forced to migrate from Bulgaria, in addition to maintaining the activities of daily living and learning the customs and practices of the new lands, have adapted to the local cultures where they settled over time. In this study, celebrative ceremonies, such as weddings, circumcisions and Hıdırellez of our citizens who emigrated from Bulgaria, will be under debate in terms of the past and now. The compilations were made in Adana, Mersin, İstanbul, İzmir, and Bursa. The effectual results to be achieved in the study, which is done by the analysis of written sources and interviewing resource persons, is to give the effect of a cruel concept like migration on the cultural values with the example of Turks forced to migrate from Bulgaria.

Keywords
Anatolia; migrants from Bulgaria; Turks; migration; celebration; ceremony; music