The Poleng Motifs in Balinese Women's Clothing
(Bali Kadın Giyiminde Poleng Motifleri )

Yazar : Arya Pageh Wibawa  - Imam Santosa - Setiawan Sabana - Achmad Haldani Destiarmand  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 115
Sayfa : 913-932
    


Özet
Bu makale Balili kadın giyiminde poleng motifinin temsilinin anlamını bulmayı amaçlamaktadır. Konular şu şekildedir: 1) Poleng motifi Bali kadın giyiminde nasıl temsil edilmektedir?; 2) Bali kadın giyimindeki poleng motifinin sembolik bir iletişim anlamı var mı?. Geleneksel Bali kültüründe Bali kadın kıyafetlerindeki poleng motifinin kötü bir anlamı vardır. Balili kadınların çoğu, Poleng desenli giysilerin kötü bir anlamı olduğu için değil, kültürel bir bağlamda kullanıldığını ifade ediyor. Pecalang ve topluluk liderleri gibi kaynak kişilerden birincil verilerin toplanmasıyla başlayarak, bu makalenin yazılmasında büyük ölçüde niteliksel yöntemlere güvenildi. İkincil veri kaynakları, eski Bali literatüründen ve araştırma dergilerinden kütüphane araştırması yoluyla elde edildi. Veri analizi, niteliksel olarak işlevselleştirilmiş ve yorumlanmış sembol teorisini ve alımlama teorisini kullanır. Çalışmanın sonuçları şunları göstermektedir : 1) Poleng motifinin Bali kadın giyimindeki temsil biçimi kutsaldır, görev kimliği ve Bali moda kimliğidir; ve 2) Balili kadın kıyafetlerindeki poleng motifi, geleneksel törensel etkinliklerde her zaman sembolik iletişim anlamı taşır. Poleng motifini kullanan Balili kadınların kültürel bağlamda simgesel iletişimde meslek ya da kawisesan’dan çok moda kimliğinin temsilini ön plana çıkarmasıdır.

Anahtar Kelimeler
anlam, temsil, poleng motifi, bali kadın giyimi

Abstract
The issues are as follows: 1) How is the poleng motif represented on Balinese women's clothing? 2) Does the poleng motif in Balinese women's clothing have a symbolic communication meaning?. This article aims to find the meaning of the representation of the poleng motif on Balinese women's clothing. In traditional Balinese culture, the poleng motif on Balinese women's clothing has a bad meaning. In its actualization, most Balinese women communicate that Poleng patterned clothing is used in a cultural context, not because it has a bad meaning. Qualitative methods were heavily relied upon in writing this article, starting with collecting primary data from informants such as pecalang and community leaders. Secondary data sources were obtained from ancient Balinese literature and research journals through library research. Data analysis uses symbol theory and reception theory, which are operationalized qualitatively and interpreted. The results of the study show that: 1) The form of representation of the poleng motif on Balinese women's clothing is sacred, task identity, and Balinese fashion identity; and 2) The poleng motif on Balinese women's clothing always has the meaning of symbolic communication in traditional ceremonial activities. The actualization of Balinese women who use the poleng motif prioritizes the representation of fashion identity rather than profession or kawisesan in symbolic communication in a cultural context.

Keywords
meaning, representation, poleng motif, balinese women's clothing.