Sevgi Soysal’ın Tante Rosa ve Jeanette Winterson’ın Vişnenin Cinsiyeti Eserlerinde İğrenç (abject) ve Grotesk Kadın İmgesi
(Image of the Abject and Grotesque Woman in Tante Rosa by Sevgi Soysal and Sexing the Cherry by Jeanette Winterson )

Yazar : Emine Şentürk    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 115
Sayfa : 849-868
    


Özet
Sevgi Soysal’ın Tante Rosa (1968) ve Jeanette Winterson’ın Vişnenin Cinsiyeti (1989) isimli eserlerinde toplumsal ve bedensel bağlamda kadının abartılı bir hicivle tasviri yapılır. Bu çalışma, her iki eserde verilen bu beden imgesinin betimlenmesini Kristeva’nın iğrenç (abject) ve Bahtin’in grotesk kavramı ile tartışır. Rosa ve Köpekli Kadın ana karakterleri, yaşadıkları ve/veya terk ettikleri toplumları karnavalesk bir mekân olarak tanımlayarak kendilerini grotesk unsurlarla bezeli bir tasvirin içine konumlandırırlar. Bu tasvirler, uyumsuzlaşan ve ucubeleşen kadının iğrenç (abject) kavramı aracılığıyla nasıl var olduğunu örneklendirerek açıklar. İki eserin de ortak noktası, masalı gerçeklikle girift şekilde sunması ve betimlemelerde grotesk unsurlara yer vermesidir. İki yazar da bu kadın karakterlerin benliklerini deneyimlemek için toplumsal ve fiziksel manada canavarca dişilliğe ve başkaldıran tavırlarına atıfta bulunarak toplumsal cinsiyeti ve cinselliği hem keşfeder hem de eleştirir. Çalışma kapsamında, Soysal ve Winterson’ın eserlerinde abartılı biçimde verilen kadın yaşamı ve bedeni tasvirinin gülünçleştirmeden ancak trajikleştirmeden de kadının varlığı ile ilgili kendi seçimini yapma süreci tanımlanır.

Anahtar Kelimeler
iğrenç (abject), grotesk, kadın bedeni, Tante Rosa, Vişnenin Cinsiyeti

Abstract
The female image is presented in an exaggerated and humorous manner in both social and corporeal contexts in Sevgi Soysal's Tante Rosa (1968) and Jeanette Winterson's Sexing the Cherry (1989). This article analyses how Kristeva's concept of "abject" and Bakhtin's concept of "grotesque" are employed to define this bodily image in both works. The main characters of the novels, Rosa and the Dog-Woman respectively, portray the communities they reside and/or depart as carnivalesque and position themselves in grotesque depictions. These portrayals, grounded in the notion of “abject,” illustrate how the discordant and monstrous woman manages to form her identity. While exploring the self-formation of female identity, both works engage in the representation of fairy tales in line with realistic depictions and adopt a grotesque narrative style. The monstrous feminine in societal and physical aspects, as well as the rebellious ways in which these female characters experience their own identities, are used to examine and criticise gender and sexuality in both works. Thus, this study aims to examine how hyperbolic yet non-caricaturized and non-dramatized depictions of women's bodies and lives in the works of Soysal and Winterson contribute to the development of female identity in accordance with her own volition.

Keywords
abject, grotesque, female body, Tante Rosa, Sexing the Cherry