Analysis of Circumcision Invitation Cards from The Perspective of Hegemonic Masculinity Building
(Sünnet Töreni Davetiyelerinin Türkiye’de Hegemonik Erkeklik İnşası Persektifinden Analizi )

Yazar : Emel Şerife Baştürk  -M. Rabenda Derman  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 117
Sayfa : 201-220
    


Özet
Turkey, where most of the population is Muslim, circumcision is performed on all males due to traditional structure and religious grounds. We discussed the Turkish circumcision ceremonies as a rite of passage concerning hegemonic masculinity. We tried to reveal the traditionally accepted form of masculinity and analyse how they are reproduced in the feast invitations. We used descriptive analysis of the circumcision feast invitation - a sample of 64 invitation cards retrieved from the websites of six printing houses in Turkey. Using coding to analyse the messages on the invitation cards, we have identified three main topics: traditional and religious motives, the ritual of cutting, and passage into masculinity. Invitations describe what being “a man” means in a conservative, patriarchal society. In the analysed invitations, masculinity was built on three main characteristics. First, it is a state opposite to childhood. Secondly, it is opposite to and better than womanhood. And the third one is courage–often in the form of militarism – which is emphasised as the “manly” characteristic. We saw that circumcision is not only a religious obligation but also one of the cornerstones of the cultural building of masculinity and an important cultural figure.

Anahtar Kelimeler
circumcision, invitation, hegemonic masculinity, Turkey

Abstract
Nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye’de, dini ve geleneksel nedenlerle Müslüman erkeklerin hepsinin sünnet edilmektedir. Sünnet törenleri yalnızca dini bir unsur değil geleneksel ve toplumsal hayatın da önemli ritüellerinden biridir. Özünde bir cerrahi operasyon olan sünnet eylemi, Türk toplumunda erkekliğe geçişin sembolü olarak görülür ve sünnet olan çocuğun özel kıyafetler giydiği, eğlence ve duaların yapıldığı, davetlilere ikramlarda bulunulduğu ve davetlilerin de sünnet çocuğuna hediyeler getirdiği törenlerle kutlanır. Bu kutlamalar aracılığıyla erkekliğe geçiş diğer aile bireyleri ve topluma duyurulur. Kimi bölgelerde bu kutlamaların “cemiyet” olarak adlandırılması sünnet törenlerinin toplumsal boyutuna işaret etmektedir. Sünnet davetiyeleri de bu ritüelin önemli unsurlarından birini oluşturur. Bu makalede, sünnet töreni ritüellerini, Türkiye'de hegemonik erkekliğin inşası ile ilişkilendirerek bir “geçiş ayini” olarak tartıştırdık ve sünnet töreni davetiyelerinde geleneksel erkeklik kodlarının nasıl yeniden üretildiğini analiz ettik. Türkiye'de sünnet davetiyesi basan altı matbaanın web sitelerinden seçilen 64 adet sünnet davetiyesi örneğini betimsel analiz yöntemi ile analiz ettik. Sünnet davetiyeleri, Türk toplumunda sünnet pratiğine ilişkin önemli ipuçları sunan görseller ve bir davet metni içermektedir. Çalışmada yalnızca davet metinleri betimsel analiz yöntemi kullanarak üç ana tema üzerinden analiz edilmiştir; “geleneksel ve dini motifler”, “kesme ritüeli” ve “erkekliğe geçiş”. İncelenen mesajlarda erkekliğin üç temel özellik üzerinden kurulduğunu gördük. Bunlar; “çocukluktan farklı bir durum” oluşu, kadınlığa zıt ve ondan daha iyi oluşu ve -genellikle militarizmle birleştirilerek- yapılan cesaret vurgusu. Erkeklik, çocukluk ve kadınlıktan farklı bir konum olarak kurulurken “yetişkinlik”le, akıl ve bilinçle özdeşleştirilmektedir. Yine bu karşıtlık üzerinden erkeklil, genellikle kadın ve çocuklara atfedilmeyen korkusuzlukla tanımlanır. Sonuç olarak sünnetin sadece dini bir gereklilik değil, hegemonik erkeklik inşasının temel taşlarından biri ve önemli bir kültürel figür olduğu görülmüştür.

Keywords
sünnet, davetiye, hegemonik erkeklik, Türkiye