Grace Nichols’ın “Weeping Woman” Adlı Şiirinde Pablo Picasso ve Dora Maar İlişkisine Yeniden Bakış”
(Reframing Pablo Picasso and Dora Maar in Grace Nichols’s “Weeping Woman” )

Yazar : Özlem Uzundemir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 93
Sayfa : 73-79
5424    1798


Özet
Guyana asıllı İngiliz şair Grace Nichols’ın 2009 yılında yayımlanan Picasso, I Want My Face Back (Picasso, Yüzümü Geri İstiyorum) adlı şiir kitabında yer alan ilk şiiri “Weeping Woman” (Ağlayan Kadın) çağdaş resimbetim (ekfrasis) örneklerindendir. Pablo Picasso’nun aynı adlı resmini betimleyen şiir, Picasso’nun yirminci-yüzyıl sanatındaki eşsiz rolünü bir dönem sevgilisi olmuş ve resimlerine modellik yapmış olan Dora Maar’ın ağzından sorgular. Maar aslında Picasso ile tanışmadan önce Sürrealist akıma dahil olmuş bir fotoğraf sanatçısıdır, ancak Picasso ile yaşadığı çalkantılı aşk süresince kendi sanatçı kimliğini bir kenara bırakır. Sessiz, durağan ve bakılan güzel sanat nesnesinin bir erkek konuşmacı tarafından betimlendiği geleneksel resimbetimsel şiirlerin aksine, Nichols şiirinde Dora Maar’ı Picasso’nun resmindeki nesne konumundan çıkartarak ona ressamın sanatını eleştirme hakkı verir. Maar Picasso’nun Kübist stilini, geometrik figürlerini ve kullandığı renkleri eleştirmekle kalmaz, ilişki boyunca ressamın üzerinde kurduğu hakimiyetten de yakınır. Maar ressamın sanatı ve kişisel ilişkisindeki baskın kişiliğinden kurtulduktan sonra kendi sanatçı kimliğini yeniden oluşturma sürecine girer. Bu makalenin amacı, Nichols’ın şiirinde erkek ressamın dişil imge üzerinde kurduğu hakimiyetin ne şekilde sorunsallaştırıldığını ve kadın sanatçının kendi kimliğini yeniden kurgulama çabalarını resimbetim çerçevesinde ele almaktır.

Anahtar Kelimeler
Grace Nichols; Dora Maar; Pablo Picasso; resimbetim

Abstract
The Guyanese poet Grace Nichols’s ekphrastic poem “Weeping Woman” in her Picasso, I Want My Face Back challenges Pablo Picasso’s iconic status in twentieth-century art. Written in the form of a dramatic monologue, the poem gives voice to Picasso’s model, muse and lover, Dora Maar, who was a Surrealist photographer before she had an affair with Picasso. Unlike traditional ekphrastic poems which involve the description of a fixed, silenced and gazed beautiful image through a male persona who is also a gazer of that image in poetry, Nichols transforms Maar’s objectified position in Picasso’s painting into a subject by voicing her critique of the artist’s cubist art, his use of colors as well as his geometric figures, and of his maltreatment of her. Through this ekphrastic stance, Maar reconstructs her identity as a photographer and rids herself from the artist’s domination over her in his art and personal life. Hence, the aim of this article is to discuss in what ways Nichols’s poem problematizes the privileged status of the male artist over his silenced female model and acknowledges the artistic talent of the woman through the use of ekphrasis.

Keywords
Grace Nichols; Dora Maar; Pablo Picasso; ekphrasis