• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


İsmail Bozkurt’un Romanlarında Realist Roman Kişileri ve Karakterizasyon
(Realistic Novel Personalities and Characterisation in Ismail Bozkurt’s Novels )

Yazar : Mihrican Aylanç    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 87
Sayfa : 43-52
3264    1991


Özet
XVIII. yüzyılda sosyal, beşerî, doğal ve deneysel bilimlerde ortaya çıkan “gerçekçilik” sorgulamaları ve orta sınıfın kendini arayış sancılarından doğan roman, sosyal gelenekten kopuk değildir. Ulusal kimliğin inşası sürecinde Kıbrıs’ta romanın kurumsallaşması için özel bir çaba gösteren İsmail Bozkurt’un edebî faaliyetlerinin ağırlık noktasını oluşturan romanları bu anlamda dikkate değerdir. Bozkurt, realist bir roman anlayışına sahiptir. Eserlerinde yarattığı roman kişileri aracılığı ile sosyal ve siyasi tarihin hafızalardan kazınmasına, unutulmasına karşı durur. Aynı zamanda toplum fertlerinin ve gelecek nesillerin kimlik sorgulamalarına cevap verebilecek toplumsal bir bellek alanı yaratmaya çalışır. Yusufcuklar Oldu mu?(1991),Mangal (1995), Bir Gün Belki (2002) ve Bir Gecede(2005) adlı romanlarında millî bilinç, bireysel irade ve sağduyuyla hareket eden erkek roman kişilerinin ruhi büyüme süreçleri adadaki sosyal ve siyasi yapının okunmasına olanak sağlar. İsmail Bozkurt’un romanları örneğinde insanın sosyal bir tipe dönüşümünü tanıklayan realist roman kahramanlarının “gerçeklik”, “gelişim” ve “olgunlaşma” kavramları çevresinde incelenmesine dayanan bu çalışma, realist roman kuramı ve uygulama biçimleri hakkındaki incelemelere ışık tutacaktır

Anahtar Kelimeler
İsmail Bozkurt, roman, realizm, kişi kadrosu, karakterizasyon.

Abstract
The novel, which emerged in the XVIII century as a result of the interrogation of “realism” in the social, humanity, natural, and experimental sciences and from the sense of selfseeking within the middle class is not distant from social traditions. The center point of Ismail Bozkurt’s literary activities, which are remarkable in this sense, is comprised of his special efforts to institutionalize the novel in Cyprus while aiding in the construction of a national identity. Mr. Bozkurt has a realist novel understanding. Through the characters he creates in his novels, Mr. Bozkurt stands against the fading and the forgetting of the memories pertaining to social and political history. At the same time, he tries to create a community memory containing members from the community who can respond to the questioning of identity by future generations. In his novels Yusufcuklar Oldu mu?(1991), Mangal (1995), Bir Gün Belki (2002) and Bir Gecede (2005), the male characters move with a national consciousness, individual will, and common sense and this provides the opportunity for the social and political structure of the island to be read. This study will shed light on the application and exhibition of realist novel theory using Mr. Ismail Bozkurt’s novels as an example, where the transformation of humans into a social being is reflected through witnessing the concepts of “reality”, “development”, and “maturity” in the realist novel heroes.

Keywords
Ismail Bozkurt, novel, realism, staff person, characterization

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr