Anne’in Hileli Oyun Torbası: John Mcgahern Edebiyatında İrlanda Folkloru, Gelenek Ve Kimlik
(Mother’s Bag of Tricks: Irish Folklore, Tradition and Identity in John McGahern’s Fiction )

Yazar : Dana Radler    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Mayıs
Sayı : 94
Sayfa : 197-216
4494    2137


Özet
Yabancılaşma, John McGahern’in öykülerinde, onun kahramanlarının, tıpkı kontrol edilemeyen, vahşi ve korkunç yaratıklar gibi davranmalarına ya da öyle görünmelerine yolaçar; bir tehlikenin gelmekte olduğunun sezinlerler, fakat tam olarak tehlikeyi göremezler ve yaratacağı etkiyi nasıl tesirsiz hale getireceklerini öngöremezler. Ölüm ve cenazeye bağlı durumlarda, güvenli ve güvensiz ortamlar arasındaki sınırın belirlenmesi oldukça zordur; karakterler, bir yandan sembollerden kurulmuş bir uzam alanına doğru kaydırılırken, görüneni bilinçaltına bağlayan imgeler, sesler, renkler ve ev totemleri onlara yardımcı olurlar ya da onları sınırlandırırlar. Okurları, özgün bir İrlanda atmosferine alıp götürmek amacıyla, bitki, insan ve hayvanlar aleminden alınan çeşitli motifler, muhteşem bir üslup düzeninin kullanımına eşlik ederler; bu özgün İrlanda ortamında, hayvan simgeleri, çoğunlukla, umuttan ümitsizliğe, ya da kırılganlıktan acımasız bir sertliğe doğru uzanan, insana özgü, sayısız duyguları yansıtırlar. Bu makale, İrlanda kimliğine biçim veren folklordan çıkartılıp alınan ögeleri keşfetmeyi ve McGahern’ in edebi eserlerinde nasıl, hangi yollarla ortaya çıktıklarını irdelemeyi amaçlamaktadır; sonuç, hem içeriğe, hem de anlatıma yerleştirilmiş kişisel anılardan ve imgelerden oluşan emsalsiz bir karışımdır.

Anahtar Kelimeler
John McGahern, İrlanda hikâyesi, yabancılaşma, doğa, sözel anlatım

Abstract
Alienation makes the heroes in John McGahern’s stories behave or appear like uncontrolled, wild and fearful creatures, anticipating a peril but unable to detect a precise danger and the way to counteract its impact. The demarcation between the safe and unsafe territory is even more difficult in circumstances related to death and funerals, as characters are transposed into a symbolically-built space where images, sounds, colours, and domestic totems help or restrain them, linking the visible to the subconscious. Diverse motifs from the animal, vegetal or human realms, are accompanied by a panoply of stylistic means employed to take the readership into a genuine Irish setting in which animal representations often mirror feelings of numerous humans, from hope to despair, or frailty to rigidity. This paper aims to explore the way in which folklore-extracted elements shape Irish identity and recurrently emerge in McGahern’s literary works, the result being a unique mixture of imagery and personal memories implanted in both content and narrative.

Keywords
John McGahern, Irish tale, alienation, nature, orality