• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Metinsel Stratejiler, Plastik Taktikler - Batman ve Barbie’yi Okumak
(Bulunmamaktadır. )

Yazar :   Çeviren  Alim KOray Cengiz
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 215-226
3846    1361


Özet
Bu makaleyi tamamlarken iki eklemede bulunmak istiyorum: İlk olarak, bu iki ikonun bu okuması ne Batman’in kültürel baskı yapan bir tedarikçi gibi yerilmesini ne de Barbie’nin dirençli bir eğitmen gibi göklere çıkarılmasını önermez. Her bir ikon sadece tek bir bakış açısından görülemeyecek kadar karmaşıktır ve her ikonun kullanım amacı kişiden kişiye ve durumdan duruma dramatik bir farklılık gösterir. İkinci olarak, plastik ve metinsellik ekonomilerinin bu okumasının, Batman ve Barbie örneklemelerinin ötesinde genellenebileceğinden emin değilim. Elbette, esasen genç erkek çocuklarına sunulan bir çok plastik nesne (oyuncak silahlar, arabalar, vb.) ve genç kız çocuklarına sunulan bir çok metinsel nesne (dergiler, romanlar, vb.) vardır. Geriye bu nesnelerin, kültürel nüfuz ve direnç fikirlerinin gelişiminde rolü olup olmadığını ve bu fikirlerin zamanla nasıl değiştiğini sorgulamak kalır. Burada amacım bu iki ikonun önemini ve maddi bildirimlerinin tutarlılığını ortaya koyma yoluyla Batman ve Barbie ‘nin maddi okumasını bitirmekti. Bu amacın peşine düşmede, umarım ki sadece kültürel ikonların söyleminin eleştirel sorgulamasının önemini değil aynı zamanda maddeselliklerinin duyu-motor deneyimini de ortaya koyabilmişimdir.

Anahtar Kelimeler
metinlerarasılık, stratejiler, plastik taktikler

Abstract
There isn't abstract.

Keywords
intertextualism, plastic tactics, Material Culture,

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe