Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme
(An Analysis of the Novel “May They Kill The Snake” of Yaşar Kemal )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 95
Sayfa : 57-65
3184    3839


Özet
Türk edebiyatının usta yazarlarından ve özgün kalemlerinden biri olan Yaşar Kemal (D. 1923- Ö. 2015), yazdığı çok sayıdaki eseri ile edebiyatımızda önemli bir yer edinmiştir. Öykülerini Sarı Sıcak adı altında toplayan yazarın çok sayıda romanı bulunmaktadır. İnce Memed, Teneke, Ölmez Otu, Dağın Öte Yüzü, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Karıncanın Su İçtiği, Tek Kanatlı Bir Kuş romanlarından bazılarıdır. Bu çalışmaya konu olan Yılanı Öldürseler de Yaşar Kemal’in ilk basımı 1976 yılında yapılan bir romanıdır. Bu roman daha sonra pek çok kez yayımlanmış, sinemaya da uyarlanmıştır. Yaşar Kemal’in gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı Yılanı Öldürseler, küçük bir çocuğun ailesinin ve çevresinin baskılarıyla adım adım suça itilişini ele alır. Edebî eser ile toplum arasında sıkı bir bağ vardır. Yılanı Öldürseler de toplumun belirli bir kesitinin düşünce, davranış ve eylemlerinin yansımasıdır. Bu çalışmada Yılanı Öldürseler romanı, nitel araştırma yöntemleri ile sosyal çevre ve suç ilişkisi ekseninde ve çocuk suçluluğu kavramı çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
suç, roman, yılan, Yaşar Kemal, çocuk

Abstract
Yaşar Kemal who is one of the master and distinctive writers of Turkish literature (1923-2015) has an important place in our literature with his many works. The writer who collected his stories in his book Sarı Sıcak has many novels. İnce Memed, Teneke, Ölmez Otu, Dağın ÖteYüzü, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Karıncanın Su İçtiği, Tek Kanatlı Bir Kuş are some of his novels. May They Kill the Snake (YılanıÖldürseler) which is the subject of this research is a novel of Yaşar Kemal that was published in 1976 for the first time. It has been published many times and was adapted to cinema. In May They Kill the Snake which is based on a real event, Yaşar Kemal tells the story of a little child who was pushed to crime step by step by his family and relatives. There is a tight connection between literary work and society. May They Kill the Snake is a reflection of thinking, behaviours and acts of a specific part of society. In this research, the novel May They Kill the Snake is analysed with qualitative research methods from the perspective of crime – environment relation and child criminality.

Keywords
crime, novel, snake, Yaşar Kemal, child